POKLIČI BREZPLAČNO 080 13 22
PIŠI NA: NABORNA.PISARNA@MORS.SI

Čini v Slovenski vojski

Vojaški čini označujejo rang/položaj v vojaški hierarhiji, na katerega se navezujejo dolžnosti, odgovornost in pravice pripadnika oboroženih sil. Poleg njih v Slovenski vojski poznamo še oznake razredov nižjih in višjih vojaških uslužbencev.  

Oznake činov na bojnih uniformah se nosijo na levem naprsnem žepu uniforme. Na službenih uniformah se oznake činov nosijo na naramkah.

Oznake činov za mornariške podčastnike, častnike in admirale so pritrjene na naramkah oziroma spodnjem delu obeh rokavov bojne, službene ali slavnostne uniforme.

Čini v Slovenski vojski so: