POKLIČI BREZPLAČNO 080 13 22
PIŠI NA: NABORNA.PISARNA@MORS.SI

Kako postati vojak prostovoljec?

Preizkus vojaškega življenja

Po opustitvi obveznega služenja vojaškega roka je Slovenska vojska državljanom in državljankam Slovenije ponudila možnost prostovoljnega služenja. Gre za preizkušanje vojaškega življenja pa tudi preizkušanje posameznikovih psihičnih in fizičnih sposobnosti. Prostovoljno služenje vojaškega roka je enkratna izkušnja, pridobljeno znanje pa vam bo koristilo tudi v vsakdanjem življenju. Spoznali boste delo poklicnega vojaka in se lažje odločili za zaposlitev v Slovenski vojski ali vključitev v pogodbeno rezervo Slovenske vojske.

 

Usposabljanje

V mesecu juliju 2015 je bil sprejet nov Program temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja (TVSU), ki je oblikovan tako, da zagotavlja  pridobivanje skupnega jedra veščin, navad in znanj, potrebnih za preživetje na sodobnem bojišču in delo v poklicni vojaški organizaciji. Program zagotavlja pridobivanje tistih  temeljnih vojaških znanj in veščin, ki omogočajo vstop v poklicno in prostovoljno pogodbeno rezervo (PPRS) Slovenske vojske oziroma vključitev v nadaljnje programe vojaškostrokovnega usposabljanja. Skupna dolžina usposabljanja je 14 tednov oziroma  je odvisna od dnevne obremenitve kandidatov. Ta je lahko tudi večja od povprečne dnevne obremenitve, ki je 12 ur, vendar pa skupna tedenska obremenitev ne sme presegati 56 učnih ur oziroma šest dni (delovna sobota – izjemoma) na teden. Program usposabljanja je razdeljen v tri faze (glej Podrobnosti predmetnika TVSU), v prvi fazi pa se vojaki usposabljajo brez orožja.

Delo in usposabljanje sta organizirana z dnevnim razporedom dela, ki je razdeljen na usposabljanje in delo v vojašnici, usposabljanje na poligonih in večdnevnih terenskih usposabljanjih. Usposabljanje traja od ponedeljka do petka od 5.30 do 17.30  (v petek se usposabljanje zaključi ob 13. uri). Čez vikend bivanje v vojašnici ni predvideno.  Veščinski  center Vipava bo za vojake PSVR zaprt od petka od 15.00 do nedelje do 20. ure. Delovne sobote pridejo v poštev le izjemoma. V času usposabljanja prejemate plačilo, vsakemu prostovoljcu pa se usposabljanje šteje tudi v pokojninsko dobo. Med prostovoljnim usposabljanjem vojaki ne opravljajo stražarskih dolžnosti, nalog, povezanih z bojno pripravljenostjo, in nalog Slovenske vojske v miru.

 

Predmetnik usposabljanja:

 • splošni vojaški predpisi,
 • postrojitvena pravila,
 • osnove preživetja in delovanja na bojišču,
 • radiološka-kemična-biološka obramba,
 • inženirstvo,
 • zveze,
 • prva pomoč,
 • kondicijska vadba,
 • borilne veščine,
 • državljanska vzgoja.

Podrobnosti Predmetnika TVSU

Pri urjenju je zelo pomembna tudi športna vzgoja, saj le vojak z dobro kondicijo zmore vsakodnevne napore urjenja, zato boste veliko delali tudi na doseganju čim boljše fizične vzdržljivosti.

Okvirni terminski načrt napotitev v letu 2016:

Posebno obvestilo:

61. generacija PSVR bo 12. 9. 2016 napotena na prostovoljno služenje vojaškega roka v Vojašnico Franca Uršiča v Novo mesto.

Napotitev Datum od Datum do Št. Vojašnica
1 (60. gen.) 7. 3. 2016 10. 6. 2016 30 Veščinski center Vipava
2 (61. gen.) 12. 9. 2016 16. 12. 2016 40 Novo mesto

Na prostovoljno služenje so lahko napotene tudi kandidatke. Do sedaj je bilo na prostovoljno služenje vojaškega roka napoteno že 2585 kandidatov, od tega 314 deklet, uspešno pa je služenje zaključilo že 1820 prostovoljcev in prostovoljk.

Prihod prostovoljcev v Mursko Soboto

Prostovoljci v Novem mestu

Prostovoljci v Vipavi

Sprejem prostovoljcev

Prva vojaška hrana

Slovesna prisega

Slovesni podpis prisege

Ponosni sorodniki vojaka prostovoljca

Čestitke ob prisegi

Priprave terena

Streljanje s pištolo

Na usposabljanju

Inštruktor in prostovoljec

Priprava na streljanje

Bojno streljanje

Topel obrok po napornem usposabljanju

Fitnes za dobro telesno pripravljenost

Učna ura

Zaščita

V zasedi

Napad

Zaključna slovesnost

Pohvale ob zaključku usposabljanj

Pohvala uspešnemu vojaku prostovoljcu

Pakiranje za odhod

Sprejem uspešnih prostovoljcev na upravi za obrambo

 

Karierne možnosti

Po uspešno opravljenem usposabljanju boste vojaki prostovoljci, če boste izpolnjevali tudi splošne pogoje, imeli prednost pri zaposlitvi v Slovenski vojski  in vključitvi v pogodbeno rezervo.

Pot do prostovoljnega služenja vojaškega roka

Sprejemni pogoji:

 • ste stari od 18 do 27 let,
 • še niste odslužili vojaškega roka,
 • ste v okviru predpisanega zdravniškega pregleda ocenjeni kot sposobni oziroma delno sposobni za vojaško službo,
 • ste v okviru predpisanega postopka pridobili pozitivno varnostno soglasje,
 • nimate priznane pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti (priznane po prej veljavni zakonodaji),
 • niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali obsojeni na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju več kot treh mesecev,
 • ste z MORS-om pripravljeni skleniti pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka (opomba: pogodbo podpišete pred napotitvijo na zdravniški pregled, ko upravni organ preveri ali izpolnjujete vse druge pogoje).

 

Sprejemni postopek:

 • prošnjo naslovite na najbližjo upravo oziroma pisarno uprave za obrambo,
 • na upravi oz. pisarni uprave za obrambo izpolnite »vlogo« za napotitev (osebni podatki, davčna številka, transakcijski račun, številka zdravstvenega zavarovanja) in poseben »vprašalnik« kandidata za napotitev na PSVR (predizborni postopek),

 • izpolnite »izjavo« o zdravstvene stanju,

 • izpolnite izjavo v primeru odpovedi prostovoljnemu služenju vojaškega roka,

 • izpolnite izjavo, da se strinjate z varnostnim preverjanjem,

 • če ni zadržkov (kazenska evidenca, varnostno preverjanje) podpišete pogodbo o prostovoljnem služenju in ste napoteni na zdravniški pregled,
  Opomba: Kandidat(ka) mora najmanj 10 (deset) dni pred določitvijo termina o opravljanju zdravniškega pregleda zagotoviti, da njegov osebni zdravnik posreduje kandidatov Zdravstveni karton neposredno v Vojaško zdravstveno enoto, Štula 23 a, Ljubljana-Šentvid, s pripisom: PSVR,

 • opravite zdravniški pregled v Vojaški zdravstveni enoti,

 • če ste v okviru predpisanega zdravniškega pregleda ocenjeni kot sposobni oziroma delno sposobni za služenje vojaškega roka, vam upravni organ vroči poziv za napotitev na prostovoljno služenje vojaškega roka,

Usposabljanje traja praviloma nekaj več kot tri mesece, kandidat pa se lahko sam odloči v katerem terminu bi rad opravil prostovoljno služenje.

Oglejte si več filmov o prostovoljnem služenju na našem Youtubeu.