POKLICI BEZPLAČNO 080 13 22
PIŠI NA: NABORNA.PISARNA@MORS.SI

Kako postati vojak prostovoljec?

Preizkus vojaškega življenja

Po opustitvi obveznega služenja vojaškega roka je Slovenska vojska državljanom in državljankam Slovenije ponudila možnost prostovoljnega služenja. Gre za preizkušanje vojaškega življenja pa tudi preizkušanje posameznikovih psihičnih in fizičnih sposobnosti. Prostovoljno služenje vojaškega roka je enkratna izkušnja, pridobljeno znanje pa vam bo koristilo tudi v vsakdanjem življenju. Spoznali boste delo poklicnega vojaka in se lažje odločili za zaposlitev v Slovenski vojski ali vključitev v pogodbeno rezervo Slovenske vojske.

 

Usposabljanje

V mesecu aprilu 2014 je bil sprejet nov Program temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja (TVSU). Skupna dolžina usposabljanja je odvisna od dnevne obremenitve. S spremembo oziroma dopolnitvijo programa TVSU (januar 2015), je  lahko tudi večja od povprečne dnevne obremenitve, ki je 12 ur, vendar pa skupna tedenska obremenitev ni večja od 56 učnih ur oziroma ne bo presegla pet dni na teden. Vsak konec tedna (vikend) je praviloma prost.

V času prostovoljnega služenja se boste usposobili za preživetje na bojišču in samostojno opravljanje bojnih nalog v različnih vremenskih in časovnih razmerah. Velik del je namenjen ravnanju z osebno oborožitvijo in pouku streljanja, posebna pozornost je namenjena tudi državljanski vzgoji. V času usposabljanja prejemate plačilo, vsakemu prostovoljcu pa se usposabljanje šteje tudi v pokojninsko dobo. Med prostovoljnim usposabljanjem vojaki ne opravljajo stražarskih dolžnosti, nalog, povezanih z bojno pripravljenostjo, in nalog Slovenske vojske v miru.

 

Predmetnik usposabljanja:

 • splošni vojaški predpisi,
 • postrojitvena pravila,
 • osnove preživetja in delovanja na bojišču,
 • radiološka-kemična-biološka obramba,
 • inženirstvo,
 • zveze,
 • prva pomoč,
 • kondicijska vadba,
 • borilne veščine,
 • državljanska vzgoja.

Pri urjenju je zelo pomembna tudi športna vzgoja, saj le vojak z dobro kondicijo zmore vsakodnevne napore urjenja, zato boste veliko delali tudi na doseganju čim boljše fizične vzdržljivosti.

Terminski načrt napotitev v letu 2015:

Napotitev Datum od Datum do Št. Vojašnica
1 2. 3. 2015 23. 6. 2015 50 Veščinski center Vipava
2 7. 9. 2015 18. 12. 2015 50 Veščinski center Vipava

Na prostovoljno služenje so lahko napotene tudi kandidatke. Do sedaj je bilo na prostovoljno služenje vojaškega roka napoteno že 2494 kandidatov, od tega 304 deklet, uspešno pa je služenje zaključilo že 1747 prostovoljcev in prostovoljk.

Prihod prostovoljcev v Mursko Soboto

Prostovoljci v Novem mestu

Prostovoljci v Vipavi

Sprejem prostovoljcev

Prva vojaška hrana

Slovesna prisega

Slovesni podpis prisege

Ponosni sorodniki vojaka prostovoljca

Čestitke ob prisegi

Priprave terena

Streljanje s pištolo

Na usposabljanju

Inštruktor in prostovoljec

Priprava na streljanje

Bojno streljanje

Topel obrok po napornem usposabljanju

Fitnes za dobro telesno pripravljenost

Učna ura

Zaščita

V zasedi

Napad

Zaključna slovesnost

Pohvale ob zaključku usposabljanj

Pohvala uspešnemu vojaku prostovoljcu

Pakiranje za odhod

Sprejem uspešnih prostovoljcev na upravi za obrambo

 

Karierne možnosti

Po uspešno opravljenem usposabljanju boste vojaki prostovoljci, če boste izpolnjevali tudi splošne pogoje, imeli prednost pri zaposlitvi v Slovenski vojski  in vključitvi v pogodbeno rezervo.

Pot do prostovoljnega služenja vojaškega roka

Sprejemni pogoji:

 • ste stari od 18 do 27 let,
 • še niste odslužili vojaškega roka,
 • ste v okviru predpisanega zdravniškega pregleda ocenjeni kot sposobni oziroma delno sposobni za vojaško službo,
 • ste v okviru predpisanega postopka pridobili pozitivno varnostno soglasje,
 • nimate priznane pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti (priznane po prej veljavni zakonodaji),
 • niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali obsojeni na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju več kot treh mesecev,
 • ste z MORS-om pripravljeni skleniti pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka.

 

Sprejemni postopek:

 • prošnjo naslovite na najbližjo upravo oziroma pisarno uprave za obrambo,
 • na upravi oz. pisarni uprave za obrambo izpolnite »vlogo« za napotitev (osebni podatki, davčna številka, transakcijski račun, številka zdravstvenega zavarovanja) in poseben »vprašalnik« kandidata za napotitev na PSVR (predizborni postopek),

 • izpolnite »izjavo« o zdravstvene stanju,

 • izpolnite izjavo v primeru odpovedi prostovoljnemu služenju vojaškega roka,

 • izpolnite izjavo, da se strinjate z varnostnim preverjanjem,

 • če ni zadržkov (kazenska evidenca, varnostno preverjanje) podpišete pogodbo o prostovoljnem služenju in ste napoteni na zdravniški pregled,
  Opomba: Kandidat(ka) mora najmanj 10 (deset) dni pred določitvijo termina o opravljanju zdravniškega pregleda zagotoviti, da njegov osebni zdravnik posreduje kandidatov Zdravstveni karton neposredno v Vojaško zdravstveno enoto, Štula 23 a, Ljubljana-Šentvid, s pripisom: PSVR,

 • opravite zdravniški pregled v Vojaški zdravstveni enoti,

 • če ste v okviru predpisanega zdravniškega pregleda ocenjeni kot sposobni oziroma delno sposobni za služenje vojaškega roka, vam upravni organ vroči poziv za napotitev na prostovoljno služenje vojaškega roka,

Usposabljanje traja najmanj tri mesece in en teden oziroma največ tri mesece in tri tedne, kandidat pa se lahko sam odloči v katerem terminu bi rad opravil prostovoljno služenje.

Oglejte si več filmov o prostovoljnem služenju na našem Youtubeu.