POKLIČI BREZPLAČNO 080 13 22
PIŠI NA: NABORNA.PISARNA@MORS.SI

Častniški in mornariški častniški čini

Kandidati za častnike z najmanj visokošolsko izobrazbo (VII/0) nadaljujejo usposabljanje v Šoli za častnike. Po uspešno opravljenem šolanju in pridobitvi častniškega čina (poročnik) so razporejeni na prvo častniško dolžnost (poveljnik voda). Častniki se lahko odločijo za poveljniško, štabno ali strokovnospecialistično smer. Vse smeri omogočajo napredovanje oziroma prehajanje na višjo dolžnost.

Poročnik (por) / poročnik korvete (Pkor)

Kandidatu za častnika, ki je opravil šolo za častnike, se ob zaključku šolanja podeli čin poročnik. Poročnik po prevzemu poveljevanja vodu opravi še tečaj za poveljnika voda svojega rodu/ specialnosti oziroma službe.

Odgovoren je za izvedbo aktivnosti in postopkov na funkcionalnih področjih dela v Slovenski vojski. Vodi oziroma izvaja naloge delovanja v enotah in poveljstvih Slovenske vojske. Opravlja zahtevne razvojne oziroma rutinske vojaške naloge in postopke za zagotovitev aktivnosti v enotah Slovenske vojske.

Nadporočnik (Npor) / poročnik fregate (Pf)

V nadporočnika se lahko poviša poročnik, ki je bil razporejen na dolžnost nadporočnika in je to dolžnost opravljal, najmanj dve leti z oceno "odličen" oziroma najmanj tri leta z oceno "dober" in je opravil tečaj za poveljnika voda.

Opravlja dolžnosti poveljnika voda, strokovno-štabne dolžnosti svoje ravni ter naloge učiteljev. Odgovoren je za izvedbo aktivnosti in postopkov na funkcionalnih področjih dela v Slovenski vojski. Vodi oziroma izvaja zahtevne razvojne in rutinske naloge delovanja v enotah in poveljstvih Slovenske vojske. Opravlja vojaške naloge in postopke za zagotovitev aktivnosti v enotah in poveljstvih Slovenske vojske.

Stotnik (St) / Poročnik bojne ladje (Pbl)

V stotnika se lahko poviša nadporočnik, ki je bil razporejen na dolžnost stotnika in je to dolžnost opravljal, najmanj dve leti z oceno "odličen" oziroma najmanj tri leta z oceno "dober" in je opravil štabni program ali primerljivo vojaško izobraževanje in usposabljanje v tujini.

Opravlja dolžnosti poveljnika/namestnika poveljnika čete (voda ali oddelka), načelnika odseka/oddelka v bataljonu ali brigadi, učitelja v zavodu ali vodje delavnice in vodje ambulante.
Odgovoren je za vojaško specialistično področje dela. Vodi oziroma izvaja sestavljene vojaške specialistične naloge. Opravlja vojaške zelo zahtevne razvojne in rutinske naloge na specialističnem področju dela.

Major (Maj) / Kapitan korvete (Kkor)

V Majorja se lahko poviša stotnik, ki je bil razporejen na dolžnost majorja in je to dolžnost opravljal, najmanj dve leti z oceno "odličen" oziroma najmanj štiri leta z oceno "dober" in je opravil višji štabni tečaj. Major in višji častniki lahko sklenejo pogodbo za nedoločen čas.

Opravlja dolžnosti namestnika poveljnika bataljona, načelnika odseka v brigadi ali načelnika oddelka v poveljstvu sil in generalštabu, učitelja v zavodu ali vodje delavnice in vodje ambulante, načelnika šole, katedre ali centra.
Odgovoren je za vojaško specialistično področje dela. Vodi oziroma izvaja zahtevne sestavljene vojaške specialistične naloge. Opravlja zelo zahtevne razvojne in rutinske vojaške naloge na specialističnem področju delovanja enot in poveljstev Slovenske vojske.

Podpolkovnik (Ppk) / Kapitan fregate (Kfr)

V podpolkovnika se lahko poviša major, ki je bil razporejen na dolžnost podpolkovnika in je to dolžnost opravljal, najmanj dve leti z oceno "odličen" oziroma najmanj tri leta z oceno "dober" in je opravil višji štabni tečaj.

Opravlja dolžnosti poveljnika bataljona in brigade, načelnika štaba v brigadi ali načelnika sektorja in oddelka v poveljstvu sil, načelnika oddelka v generalštabu, učitelja v zavodu ali vodje ambulante, načelnika šole, katedre ali centra.
Odgovoren je za vojaško strokovno področje dela. Vodi in koordinira izvajanje sestavljenih nalog na vojaško strokovnem področju dela v Slovenski vojski. Opravlja zelo zahtevne razvojne in rutinske vojaško strokovne naloge za delovanje Slovenske vojske.

Polkovnik (Pk) / Kapitan bojne ladje(Kapbl)

V polkovnika se lahko poviša podpolkovnik, ki je bil razporejen na dolžnost polkovnika in je to dolžnost opravljal najmanj dve leti z oceno "odličen" in je opravil generalštabni program.

Opravlja dolžnosti poveljnika brigade. V Poveljstvu sil opravlja dolžnosti  namestnika vodje predstavništva, svetovalca poveljnika in načelnika sektorja. Na generalštabu opravlja dolžnosti načelnika sektorja, svetovalca ali pomočnika načelnika GŠSV.  V zavodu opravlja dolžnosti učitelja, vodje ambulante, načelnika šole, katedre ali centra.
Odgovoren je za zagotavljanje delovanja v Slovenski vojski. Vodi in usmerja izvajanje najzahtevnejših nalog na vojaško strokovnem področju dela v Slovenski vojski. Opravlja najzahtevnejše sestavljene vojaško strokovne naloge za delovanje in razvoj Slovenske vojske.

Brigadir (Bg) / Kapitan (Kap)

V brigadirja se lahko poviša polkovnik, ki je bil razporejen na dolžnost brigadirja in je to dolžnost opravljal najmanj dve leti z oceno "odličen" in je opravil generalštabni program.

Opravlja dolžnosti poveljnika brigade, načelnika štaba poveljstva sil, namestnika poveljnika poveljstva sil, pomočnika načelnika GŠSV, načelnika združenega sektorja GŠSV.  V zavodu opravlja dolžnosti načelnika ali svetovalca.
Odgovoren je načrtovanje in zagotavljanje delovanja Slovenske vojske. Vodi in usmerja izvajanje nalog na ključnih vojaško strokovnih področjih dela v Slovenski vojski. Opravlja najzahtevnejše sestavljene naloge razvoja in delovanja Slovenske vojske.