264 štipendij MORS

PP

264 štipendij MORS

Štipendije za dijake in študente

Ministrstvo za obrambo je letos razpisalo 264 štipendij za dijake in študente, kar ga uvršča med večje štipenditorje v Republiki Sloveniji. Za poklicno delo v Slovenski vojski je tako v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 razpisanih 14 štipendij za kandidate za častnike izobraževalnih programov računalništva in informatike, strojništva (letalstva), elektrotehnike, ladijskega strojništva, pomorstva in prometa (navtike), kemijske tehnologije in strojništva in 250 štipendij za kandidate za poklicne vojake vseh srednješolskih in poklicnih izobraževalnih programov.

Desetnik Tomaž Kolar, Protioklepna četa, Rodovski bataljon 72. brigade: "Štipendijo MORS sem dobival na SŠ za elektrotehniko in kemijo. Za štipendijo sem se odločil, ker sem vedel, da me po koncu šolanja čaka služba. Štipendija mi je omogočila opravljanje vozniškega izpita, ostali denar pa je bil tudi dobrodošel. Vsem, ki vas zanima vojaški polic priporočam, da zaprosite za štipendijo!"

Nadporočnik Tadej Trojner, 152. letalska eskadrilja, 15. polk vojaškega letalstva: "Imel sem željo postati pilot in k temu je pripomogla tudi štipendija MORS. V času študija na Strojni fakulteti smer letalstvo sem se prijavil na razpis za štipendijo MORS, opravil  sem selekcijo za štipendijo, selekcijo za Šolo za častnike, častniško šolo nato pa še vsa usposabljanja za pilota vojaškega letala. Tako da sedaj letim z letalom Pilatus PC-9."

Kako do štipendije MORS?

Prijavo s prilogami naslovite na pristojno upravo za obrambo, ki bo preverila ustreznost prijave, verodostojnost dokazil in ostalih prilog in kandidate za štipendijo povabila na preverjanje gibalnih sposobnosti. Kandidati morajo opraviti zdravniške preglede in psihološko testiranje in so varnostno preverjeni. Na podlagi rezultatov preverjanj in zdravniških pregledov Komisija za izbor kandidatov izdela prednostno listo, pri čemer upošteva tudi dodatna znanja, pomembna za opravljanje vojaške službe.
Z izbranimi kandidati bo ministrstvo sklenilo pogodbo o štipendiranju, s katero se bodo ti po končanem izobraževanju obvezali skleniti delovno razmerje v Slovenski vojski.
Kandidate za častnike po študiju čakata še selekcija za Šolo za častnike in udeležba na vsaj enem vojaškem taboru.
Mladoletni štipendisti bodo vojaško življenje okusili že na taboru »MORS in mladi«, za polnoletne pa bo tovrstno srečanje »Vojaški tabor«.

Opravljanje delovne prakse v vojaški strukturi

Štipendistom, ki z Ministrstvom za obrambo sklenjeno pogodbo o štipendiranju, ta skladno z aktualnimi možnostmi, omogoči tudi opravljanje z izobraževalnim programom opredeljene delovne prakse. Praksa se izvaja v poveljstvih in enotah Slovenske vojske, odvisno od dejanskih potreb.

Novice

Na vaji Zvezda Triglava 2019

Vojaški tabori - ocena odlično

Letos poleteli že 551-krat

The remote server returned an error: (400) Bad Request.