Inženirci so se usposabljali

PP

Inženirci so se usposabljali

Na Počku je pokalo

Na Osrednjem vadišču Slovenske vojske na Počku so se usposabljali vojaki in podčastniki za pridobitev inženirske vojaške evidenčne dolžnosti (VED). Pripadniki bojnih pionirskih enot, ki inženirsko VED že imajo pa so opravljali redna letna usposabljanja, na katerih morajo vsako leto opraviti določeno kvoto ur in opraviti določene vaje za vzdrževanje nivoja usposobljenosti za delo z eksplozivnimi sredstvi in napravami. Usposabljanj so se udeležili pripadniki Inženirskih čet Rodovskih bataljonov 1. in 72. brigade.

Vodnik Sebastian Majerle: "Danes izvajamo rušenje lesenih in armirano betonskih elementov s pomočjo električnega in vrvičnega vžiga. Pri tem uporabljamo trotil (TNT) in pentrit."

Usposabljanja zaključili s taktično vajo

Inženirci 1. in 72. brigade so zaključili usposabljanje s taktično vajo, katere namen je bil upočasnitev napredovanja nasprotnika. V ta namen so porušili most, da pa bi se prebili do mostu in ga minirali so morali najprej narediti prehod skozi minske ovire, za kar so uporabili sistem za hitro razminiranje LPEMBS (Light Portable Explosive Mine Bridging System).

Zadovoljni z učinkom

Kot nam je zatrdil vodja usposabljanja nadporočnik Janko Bobnar, poveljnik Inženirske čete Rodovskega bataljona 1. brigade, so bili vadbenci ves čas usposabljanja visoko motivirani in so svoje delo z nevarnimi eksplozivnimi sredstvi ves čas usposabljanja izvajali zavzeto profesionalno in odgovorno, kar se je ne nazadnje pokazalo tudi v uspešno izvedenem razstreljevanju različnih elementov in uspešno izvedeni zaključni taktični vaji.

Več slik na našem facebooku

Novice

Na vaji Zvezda Triglava 2019

Vojaški tabori - ocena odlično

Letos poleteli že 551-krat

The remote server returned an error: (400) Bad Request.