Na vaji FALCO VII

PP

Na vaji enot JRKBO

Namen vaje, ki je potekala pod vodstvom Laboratorija za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (LAB JRKBO) Vojaške zdravstvene enote Slovenske vojske, je bil urjenje skupnega delovanja enot Slovenske vojske, ki imajo zmogljivosti za delovanje na področju biološke obrambe in ob sodelovanju referenčnih laboratorijev izvesti realistično usposabljanje na področju biološkega nadzora, vzorčenja in identifikacije.

Lt1 Petr SVITIL, 31 CBRN defence regiment, Vojska Republike Češke: "Na vaji opazujem vaše postopke in jih primerjam z našimi."

Cilj vaje, na kateri so bili uporabljeni pravi agensi, je bil nadgraditi znanje ter usposobljenost. Na vaji so lahko preverili nove metode in postopke pri odkrivanju bioloških agensov, urili postopke poveljevanja, vodenja in kontrole enot ter spremljanja situacije na poveljniškem mestu.

Vajo so spremljali tudi pripadniki ameriške vojske in en pripadnik češke vojske.

Več slik na našem facebooku

Novice

Na vaji Zvezda Triglava 2019

Vojaški tabori - ocena odlično

Letos poleteli že 551-krat

The remote server returned an error: (400) Bad Request.