Postani častnik v Slovenski vojski

Postani častnik v Slovenski vojski

PP

Postani častnik v Slovenski vojski

Pridi na selekcijo za 31. generacijo Šole za častnike

Generalštab Slovenske vojske vabi kandidate za častnike v poklicni sestavi Slovenske vojske, kandidate za častnike v pogodbeni rezervi Slovenske vojske in kandidate za častnike pilote v poklicni sestavi Slovenske vojske na selekcijo, izbor in napotitev v 31. generacijo Šole za častnike. Več o tem v razpisu selekcije.

Nejc Andlovec, gardist, kandidat za častnika: "V vojski sem zaposlen že tri leta. Ker sem končal študij, sem se odločil kandidirati za Šolo za častnike. Selekcija je bila zelo naporna, predvsem drugi del, ki je potekal na terenu, vendar sem bil kot vojak zelo dobro psihofizično pripravljen in sem selekcijo opravil."

Poddesetnica Kristina Pleskovič, kandidatka za častnico: "Za Šolo za častnike sem se odločila, ker želim graditi kariero kot častnica SV. Vedno vztrajam pri svojih ciljih, zato sem uspešno opravila selekcijo in bom uspešno opravila tudi Šolo za častnike!"

V okviru selekcije za Šolo za častnike bodo izvedeni številni postopki, na podlagi katerih bo opravljen izbor najboljših kandidatov za bodoče častnike Slovenske vojske:

  • Ocenjevanje varnostne primernosti kandidata;
  • Preverjanje verodostojnosti potrdila o pridobljeni izobrazbi;
  • Preventivni zdravstveni pregled za pridobitev zdravniškega spričevala;
  • Preverjanje gibalnih in plavalnih sposobnosti;
  • Ocenjevanje psihološke primernosti;
  • Ugotavljanje voditeljskega potenciala;
  • Ugotavljanje vzdržljivosti v stresnih razmerah in ob posebnih obremenitvah;
  • Intervju poveljnika ŠČ.

Več o tem v Programu selekcije

Šola za častnike - šola za ljudi z jasnim ciljem

Šola za častnike izobražuje in usposablja ter oblikuje izobražene in usposobljene vojaške profesionalce z visokimi etičnimi merili, ki bodo sposobni uresničevati poslanstvo Slovenske vojske doma in v tujini. Izobraževanje in usposabljanje na Šoli za častnike temelji na uveljavljanju in krepitvi vojaških vrednot Slovenske vojske: časti, pogumu, lojalnosti, tovarištvu in predanosti ter temeljni skupni vrednoti – domoljubju.

Več o Šoli za častnike na www.slovenskavojska.si.

Novice

Na vaji Zvezda Triglava 2019

Vojaški tabori - ocena odlično

Letos poleteli že 551-krat

The remote server returned an error: (400) Bad Request.