Rezervisti se usposabljajo

PP

Rezervisti se usposabljajo

Pripadniki pogodbene rezerve 10. pehotnega polka začeli ciklus letošnjih usposabljanj rezervistov

Pripadniki pogodbene rezervne sestave 10. pehotnega polka 1. brigade so uspešno zaključili eno tedensko usposabljanje v Vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in okolici. Usposabljali so se iz prve pomoči, streljanja, premikanja po bojišču, taktike, izvedli pa so tudi daljši pohod. Prvi dan usposabljanj pa so opravili tudi preverjanje gibalnih sposobnosti. 

Vasko Kugler, pogodbeni rezervist v 10. PEHP: "V rezervo sem vstopil zaradi novih spoznanj, seveda pa je plačilo, ki ga dobimo za pripravljenost in za usposabljanja tudi dobra motivacija."

Katarina, pogodbena rezervistka v 10. PEHP: "Za sodelovanje v pogodbeni rezervi sem se odločila, ker na terenskih usposabljanjih pridobivam na kondiciji, pridobivam nova znanja in nova poznanstva." 

Letos več in daljša usposabljanja pogodbene rezerve

Enote Slovenske vojske, ki  imajo v svoji sestavi pogodbeno rezervo, v letu 2018  v večini načrtujejo sedemdnevni vpoklic na usposabljanja. 

Več usposabljanja bodo imeli rezervisti, ki bodo napoteni na osnovno vojaško strokovno usposabljanje za pridobitev VED strelca.   Usposabljanje bodo opravili v treh terminih po 10 dni. Vojaško uniformo bodo letos več časa nosili tudi novi rezervisti v vojaški zdravstveni enoti, saj jih čaka temeljno vojaško strokovno usposabljanje za vojaške uslužbence zdravstvene stroke.  Enako velja tudi za rezerviste brez odsluženega vojaškega roka, ki bodo lahko štirinajsttedensko usposabljanje opravili v največ treh delih.  

Več slik na našem facebooku

Novice

Na vaji Zvezda Triglava 2019

Vojaški tabori - ocena odlično

Letos poleteli že 551-krat

The remote server returned an error: (400) Bad Request.