Slovenska vojska zaposluje

PP

Slovenska vojska zaposluje

Tudi v letu 2018 bomo zaposlili večje število kandidatov za vojake in vojakinje

V prostorih Ministrstva za obrambo je včeraj podpisalo pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski sedem novih kandidatov za vojake in ena kandidatka za vojakinjo, v prihodnjem tednu pa bo pogodbe podpisalo še deset novih pripadnikov. S tem je Slovenska vojska pričela izpolnjevati Kadrovski načrt za leto 2018, ki predvideva zaposlovanje večjega števila vojakov in vojakinj. Zato lahko kandidati in kandidatke, ki jih zanima atraktivno delo v službi domovine oddajo vloge na Upravah za obrambo ali preprosto oddajo e-prijavo.

Andraž Zajec, kandidat za vojaka: "Za poklic vojaka sem se odločil zato, ker me to delo že od nekdaj zanima, ker rad delam z orožjem, ker je v glavnem terensko delo, veliko pa narediš tudi na sebi. Pogodbo sem podpisal za 10 let in upam, da bom zdržal!"

 

Splošni pogoji za zaposlitev v SV

Ob vložitvi vloge za zaposlitev ne smete biti starejši od 27 let (V letu 2018 lahko vlogo oddajo vsi kandidati in kandidatke letnika rojstva 1991 oziroma mlajši), imate opravljeno triletno poklicno šolo (vojak II) ali srednjo splošno/tehnično šolo (vojak I), ste državljan ali državljanka RS in nimate dvojnega državljanstva, ste telesno in duševno sposobni za poklicno opravljanje vojaške službe, na dan zaposlitve ne boste član nobene politične stranke, niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in niste bili obsojeni na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje oziroma zoper vas ne teče kazenski postopek, boste uspešno opravili preverjanje gibalnih sposobnosti, da za vas ne obstaja varnostni zadržek.

Delovna mesta po celi Sloveniji

Delo se opravlja v vojašnicah: Bohinjska Bela, Ankaran, Pivka, Postojna, Vipava, Ajševica, Vrhnika, Ljubljana, Brnik, Kranj, Pokljuka, Novo mesto, Celje, Cerklje ob Krki, Murska Sobota, Slovenska Bistrica in Maribor.

Tri, pet in deset-letne pogodbe + denarne nagrade

Trajanje prve zaposlitve je lahko za čas treh, petih ali desetih let, ki se lahko podaljšujejo (opomba: ob podpisu pogodbe za pet let prejme vojak nagrado v višini ene povprečne bruto plače na zaposlenega v RS, za podpis desetletne pogodbe pa nagrado v višini petih povprečnih bruto plač na zaposlenega v RS). Okvirna mesečna bruto plača za vojaka II znaša 1.004,00 € in za vojaka I 1.043,00 €.

Več informacij o zaposlitvi v Slovenski vojski

 

Novice

Na vaji Zvezda Triglava 2019

Vojaški tabori - ocena odlično

Letos poleteli že 551-krat

The remote server returned an error: (400) Bad Request.