Slovesna prisega

PP

Slovesna prisega

Ob zaključku 14 tedenskega temeljnega vojaško-strokovnega usposabljanja prisegli domovini

Vojaki 68. generacije na prostovoljnem služenju in kandidati za vojake generacije september 2018 so v Vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi slovesno prisegli domovini. Ob prisegi sta jim čestitala brigadir Vilibald Polšak, poveljnik Centra vojaških šol in podpolkovnik Iztok Stavanja, poveljnik Veščinskega centra.

Brigadir Vilibald Polšak poveljnik Centra vojaških šol: "V zadnjih tednih, ki ste jih preživeli v vojašnicah in na vadiščih Slovenske vojske, ste zagotovo spoznali, da delo in življenje vojaka ni enostavno. Zahteva veliko discipline, reda in odrekanj. Zagotovo ste spoznali, da je služiti domovini izkušnja, ki ni dana vsakomur. Na cilj pridejo le najbolj vztrajni."

Podpolkovnik Iztok Stavanja, poveljnik Veščinskega centra: "Usposabljanja so izvajali najboljši inštruktorji Slovenske vojske, ki so svoje delo opravili strokovno in pravilno, saj jim je bila zaupana naloga, da v teh kratkih mesecih iz nepopisanih listov naredijo branitelje miru."

 

Med vojaki prostovoljci kar nekaj bodočih poklicnih vojakov

Poklicnim vojakom se bo kmalu pridružilo tudi nekaj prostovoljcev in prostovoljk, ki so v 14 tedenskem vojaško-strokovnem usposabljanju spoznali, da jim je vojaški način življenja pisan na kožo, in so se zato odločili podpisati pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski.

Miha Humar, 68. generacija PSVR: " Za zaposlitev v Slovenski vojski sem se odločil, ker me je prepričalo usposabljanje, ker je dinamično delo v naravi in ker vidim samega sebe v tem... Res je, da plača ni zelo velika, so pa tukaj še nekateri drugi privilegiji, ki se jih ne omenja pogosto, npr. dodatno zdravstveno zavarovanje, pokojninski steber, oprema, ki je po mojih izkušnjah zelo kvalitetna, dodatno izobraževanje in še bio lahko našteval." 

Sabina Dautović, 68. generacija PSVR: "Ni mi žal, ker je bila to zame res ena velika nepozabna izkušnja. Problemov nisem imela, ker smo bili super ekipa in smo si med sabo pomagali in se vzpodbujali."

Ponosni prijatelji in svojci

Slovesno prisego si je ogledalo veliko število svojcev in prijateljev, ki so po zaključku prireditve ponosno objeli svoje vojake. Nekateri med nimi niso mogli skriti ponosa ob dejstvu, da so njihovi sinovi, hčere, prijatelji, prijateljice uspešno opravili vojaško usposabljanje in ob koncu prisegli, da bodo ponosno služili domovini.

Hari Dautović ponosni oče: "To je drugi najboljši dogodek v najinem življenju, po njenem rojstvu zdaj še prisega. Res sva ponosna ne morem opisati kako zelo!"

Več slik na našem facebooku

 

 

Novice

Na vaji Zvezda Triglava 2019

Vojaški tabori - ocena odlično

Letos poleteli že 551-krat

The remote server returned an error: (400) Bad Request.