Usposabljanje ostrostrelcev

PP

 

Ostrostrelci - nevidna nevarnost

Na vadišču Slovenske vojske Bač se usposablja oddelek ostrostrelcev izvidniškega voda 74. pehotnega polka 72. brigade. Njihova naloga je zalezovanje tarče, ki jo morajo izslediti, prepoznati, izvesti strel in se na koncu prikrito odmakniti v izhodiščni rajon. Opazovalci jih pri tem ne smejo odkriti. 

Stot. Ivan Kraljič, Pov. log. četa 74. PEHP 72. BR:
"Ostrostrelec lahko postane vojak, ki je usposobljen za izvidnika in se po programu osnovnega vojaško-strokovnega usposabljanja izuri v tehniki, taktiki in postopkih ostrostrelca."

Sprejemni pogoji

Čeprav je urjenje ostrostrelcev naporno in temeljito, morajo kandidati že pred urjenjem dokazati določene sposobnosti:

  • dobro streljanje: kandidat mora biti že pred urjenjem eden najboljših strelcev v svoji enoti,
  • fizična pripravljenost: delo ostrostrelcev je fizično naporno zaradi večdnevnega delovanja na sovražnem ozemlju, pomanjkanja hrane, vode, spanca,
  • oster vid: barvna slepota je lahko slabost, korekcijska očala pa načeloma niso ovira,
  • izogibanje kajenju in uživanju alkohola: te substance so med bojno nalogo sicer strogo prepovedane, zato pri rednih uživalcih obstaja strah abstinenčne krize,
  • umske sposobnosti: ker mora samostojno opravljati številne zahtevne naloge,
  • čustvena stabilnost: sposoben mora biti mirnega uničevanja tarč in se pri tem ne sme obotavljati,
  • obvladovanje terena: domač mora biti v vsakem okolju in iz vsakega materiala mora biti sposoben postaviti dobro skrito zaklonišče.

Novice

Na vaji Zvezda Triglava 2019

Vojaški tabori - ocena odlično

Letos poleteli že 551-krat

The remote server returned an error: (400) Bad Request.