Zdravstveni delavci so se usposabljali

Zdravstveni delavci so se usposabljali

Pogodbeni rezervisti zdravstvene stroke na usposabljanju

V Vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu so se  usposabljali pripadniki pogodbene rezervne sestave Vojaške zdravstvene enote. Zdravniki, diplomirani zdravstveniki in tehniki zdravstvene nege morajo skladno s pogodbo najprej opraviti temeljno vojaško strokovno usposabljanje. Za vojaške uslužbence zdravstvene stroke se v pogodbeni rezervi  temeljno vojaško strokovno usposabljanje izvaja po posebnem programu.

Stotnik Borut Lončarič, vodja usposabljanja: "Izziv izvedbe je predstavljal predmet Prve pomoči, saj so kandidati povprečno zelo visoko usposobljeni prav po teh vsebinah. V izvedbo smo vključili oddelek za zdravstveno usposabljanje v VFU Novo mesto, ter z vsemi razpoložljivimi sredstvi izvedli usposabljanje."

Sodeluje več enot Vojaške zdravstvene enote

Vojaška zdravstvena enota je kot nosilno enoto za izvedbo temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja določila enoto Role 2LM. V načrtovanje in izvedbo usposabljanja so vključili enotovne podčastnike podenot VZE: Zdravstvena četa vzhod, Zdravstvena četa zahod, Enota LAB JRKBO in pripadnika vojaškega muzeja. Načrtovani program bo izveden skozi štiri tedensko usposabljanje, ki je je deljeno na dva krat po dva tedna z dvo tedenskim premorom.
V fazi priprav je bilo precej dela vloženega v pripravo vsebin v e- učilnici, kjer so ob sodelovanju z Centra vojaških šol zagotovili kandidatom potrebno literaturo za osvojitev znanj. Prav tako, so bila zagotovljena vsa materialna sredstva s katerimi podenote VZE ne razpolagajo. Enotovni podčastniki, ki si nosilci predmetov so že med pripravami izkazali visoko motiviranost, ki so jo kasneje ohranili tudi med samim usposabljanjem. Večina se jih z usposabljanjem takšnega profila kandidatov srečuje prvič.

Zanimive vsebine usposabljanja

  • Splošno vojaški predpisi;
  • Postrojitvena pravila;
  • Osebna oborožitev s poukom streljanja;
  • Osnove preživetja in delovanja na bojišču;
  • Prva pomoč;
  • Kondicijska vadba in državljanska vzgoja.

Za usposabljanje so zagotovljeni odlični pogoji tako za teoretični kot praktični del, saj ima vojašnica Franca Uršiča vadbeni poligon, kjer je dovoljena uporaba vadbenih sredstev. 

Več slik na našem facebooku

 

Visoko motivirani udeleženci usposabljanj

Usposabljanja se udeležuje 27 kandidatov od tega 11 zdravnikov, 9 dipl. zdravstvenikov in 7 tehnikov zdravstvene nege. Med njim sta tudi dve pripadnici pogodbene rezerve. Vsi kandidati so visoko motivirani in enakovredno tretirani, ne glede na izobrazbo oz. spol. Skupina je kot celota fizično zelo dobro pripravljena, vendar se kljub temu proti koncu tedna opazi manjša utrujenost.

Novice

Na vaji Zvezda Triglava 2019

Vojaški tabori - ocena odlično

Letos poleteli že 551-krat

The remote server returned an error: (400) Bad Request.