Specializirana enota vojaške policije je sestavljena iz pripadnikov, ki jim je vojska način življenja. So profesionalni, izredno usposobljeni, vojaško-strokovni, izredno motivirani, lojalni, psihofizično pripravljeni delovati v ekstremnih razmerah.

Sprejemni pogoji:

  • najmanj srednja strokovna ali srednja splošna.

Usposabljanja:

  • temeljno vojaško-strokovno usposabljanje,
  • osnovno vojaško- strokovno usposabljanje,
  • specialistična usposabljanja

Naloge:

  • izvajanje specialističnih nalog vojaške policije
  • zagotavljanje vojaške policijske podpore enotam Slovenske vojske doma in v mednarodnih operacijah in misijah
  • zagotavljanje delovanja kriminalistov v Slovenski vojski

Prijavi se in postani vojak SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.