Kako postati vojak prostovoljec?

Preizkus vojaškega življenja

Po opustitvi obveznega služenja vojaškega roka je Slovenska vojska državljanom in državljankam Slovenije ponudila možnost prostovoljnega služenja. Gre za preizkušanje vojaškega življenja pa tudi preizkušanje posameznikovih psihičnih in fizičnih sposobnosti. Prostovoljno služenje vojaškega roka je enkratna izkušnja, pridobljeno znanje pa vam bo koristilo tudi v vsakdanjem življenju. Spoznali boste delo poklicnega vojaka in se lažje odločili za zaposlitev v Slovenski vojski ali vključitev v pogodbeno rezervo Slovenske vojske.

Pot do prostovoljnega služenja vojaškega roka

Sprejemni pogoji:

 • ste stari od 18 do 27 let,
 • še niste odslužili vojaškega roka,
 • ste v okviru predpisanega zdravniškega pregleda ocenjeni kot sposobni oziroma delno sposobni za vojaško službo,
 • ste v okviru predpisanega postopka pridobili pozitivno varnostno soglasje,
 • nimate priznane pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti (priznane po prej veljavni zakonodaji),
 • niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali obsojeni na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju več kot treh mesecev.

Sprejemni postopek:

 • Prošnjo naslovite na najbližjo upravo oziroma pisarno uprave za obrambo, ali jo oddajte preko e-prijave.
 • Na upravi oz. pisarni uprave za obrambo izpolnite vlogo za napotitev (osebni podatki, davčna številka, transakcijski račun, številka zdravstvenega zavarovanja) in poseben »vprašalnik« kandidata za napotitev na PSVR (predizborni postopek).
 • Izpolnite »izjavo« o zdravstvenem stanju.
 • Izpolnite izjavo v primeru odpovedi prostovoljnemu služenju vojaškega roka.
 • Izpolnite izjavo, da se strinjate z varnostnim preverjanjem.
 • Če ni zadržkov (kazenska evidenca, varnostno preverjanje), podpišete pogodbo o prostovoljnem služenju in ste napoteni na zdravniški pregled.
 • Opomba: kandidat(ka) mora najmanj 10 (deset) dni pred določitvijo termina o opravljanju zdravniškega pregleda zagotoviti, da njegov osebni zdravnik posreduje kandidatov Zdravstveni karton neposredno v Vojaško zdravstveno enoto, Štula 23a, Ljubljana-Šentvid, s pripisom: PSVR,
 • Opravite zdravniški pregled v Vojaški zdravstveni enoti.
 • Če ste v okviru predpisanega zdravniškega pregleda ocenjeni kot sposobni oziroma delno sposobni za služenje vojaškega roka, vam upravni organ vroči poziv za napotitev na prostovoljno služenje vojaškega roka.

 

Prijavi se in postani vojak prostovoljec

JE POKLIC VOJAK PRIMEREN ZATE?

Te mika delo v izurjeni skupini, kjer lahko popolnoma zaupaš svojim soborcem?

SV na Facebooku

Uprava za obrambo Novo mesto v teh dneh izvaja seznanitve z vojaško dolžnostjo za fante, ki so/bodo v letošnjem letu dopolnili 18 let...

Več na Facebooku >

Največ dela na stojnici MORS sta imeli pripadnici Vojaške zdravstvene enote, ki sta brezplačno merili krvni tlak in sladkor...

Več na Facebooku >

Švedska se je po osmih letih odločila ponovno uvesti obvezno služenje vojaškega roka, ker s prostovoljci niso mogli dovolj kakovostno in številčno popolniti vojske...

Več na Facebooku >