Spoznaj samega sebe, spoznaj Slovensko vojsko, prijavi se in pridi na Vojaški tabor!

 

Slovenska vojska vsako leto ponuja študentom in študentkam ter polnoletnim dijakom in dijakinjam možnost, da se prijavijo in udeležijo dvotedenskega Vojaškega tabora. 
Udeležba na taboru pomeni povečano psihofizično obremenitev, saj bodo udeleženci podvrženi pravemu vojaškemu usposabljanju ter vojaški disciplini.

Letos bo vojaški tabor potekal v času od 1. do 14. julija 2019 v vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in njeni okolici ter na vadišču Poček. Prijavljeni kandidati bodo varnostno preverjeni, tisti, ki bodo izbrani glede na prednostni vrstni red, pa bodo napoteni na zdravniški pregled (Ljubljana), kjer bo ocenjena njihova sposobnost za opravljanje vojaške službe. Kraj odhoda in povratka na tabor je Maribor. Izbrani udeleženci bodo pred taborom posebej pozvani na zadolžitev vojaške opreme (Ljubljana).

Okvirni program aktivnosti na Vojaškem taboru in predmetnik

Prijava:

Kdor želi spoznati delo Slovenske vojske, s poudarkom na terenskem usposabljanju in se preizkusiti iz »kakšnega testa je« ali pa potrebuje pomoč pri poklicnem odločanju, izpolni priloženo prijavnico in soglasje za varnostno preverjanje ter  skupaj s potrdilom o šolanju do 29. marca 2019 pošlje na naslov:

Sektor za vojaške zadeve
Vojkova 55a
1000 Ljubljana
(s pripisom: za Vojaški tabor)

Število udeležencev je omejeno (do 80).

Kriteriji za izbor:

Med prijavljenimi kandidati bodo udeleženci tabora izbrani glede na prednostni vrstni red:

  • študenti fakultet, kjer se uspešno opravljen Vojaški tabor šteje kot opravljena študijska obveznost (vojaška praksa),
  • študenti fakultet, kjer se uspešno opravljen Vojaški tabor šteje kot opravljena študijska obveznost (obvezna praksa),
  • drugi študenti fakultet, ki se bodo Vojaškega tabora udeležili prvič,
  • študenti fakultet, ki se bodo Vojaškega tabora udeležili drugič ali večkrat (višji nivo),
  • polnoletni dijaki srednjih šol, ki morajo biti polnoletni že ob prijavi,
  • državljani RS, ki imajo zaključeno najmanj srednjo šolo (5. stopnja izobrazbe), stari do 27 let.

Opomba: Kandidati v zgoraj navedenih kategorijah, se lahko udeležijo tabora, če imajo slovensko državljanstvo.

Priporočamo, da se predhodno seznanite tudi s:

Dodatne informacije o Vojaškem taboru lahko dobite preko e-pošte; naborna.pisarna@mors.si ali brezplačnega telefona 080 1322.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.