.

Garda - elitna enota Slovenske vojske


Poslanstvo

Garda Slovenske vojske je izurjena vojaška enota, ki opravlja naloge najvišjega vojaškega protokola, kot so slovesni postroji, straže in sprejemi.

Izvajanje vojaških časti

Eden od glavnih ciljev je usposabljanje za izvajanje vojaških časti in drugih nalog ob protokolarnih dogodkih. Gardisti so zgled kako doseči profesionalen odnos do vojske, države in državnih simbolov. Pripadniki Garde Slovenske vojske se v javnosti vedno predstavijo v vsem svojem sijaju, pa naj gre za svečanosti, proslave ali za pogrebne svečanosti, žalne slovesnosti, polaganje vencev ter prisege.

Garda - ponos Slovenske vojske

Začetki delovanja enote segajo v čas pred razglasitvijo samostojnosti Republike Slovenije, saj se je s pripravami na razglasitev samostojnosti in formiranjem mlade slovenske vojske pokazala potreba po vojaški enoti, ki bi s svojo zunanjo podobo, usposobljenostjo in s namembnostjo ustrezala merilom protokolarne enote.

Na številnih srečanjih gardnih enot doma in v tujini se je večkrat pokazalo, da Garda Slovenske vojske sodi v sam vrh gardnih enot po izurjenosti in izgledu, še posebej pa množice navdušujejo s svojim predstavitvenim programom, ki zahteva veliko spretnosti in urjenja.

Več o Gardi Slovenske vojske lahko preberete tukaj!

 

Garda SV
Vojašnica Edvarda Peperka
Leskoškova 7, 1000 Ljubljana
T: 01 585 62 51
F: 01 585 60 06

The remote server returned an error: (400) Bad Request.