Vojaški vikariat

Umeščenost

Vojaški vikariat je organizacijska enota pri Generalštabu Slovenske vojske. Pripadniki VVIK so dodeljeni v poveljstva, enote in zavode SV z namenom izvajanja duhovne oskrbe za pripadnike SV in njihove družinske člane doma ter na mednarodnih operacijah in misijah. Za potrebe svojega delovanja imajo v slovenskih vojašnicah na razpolagajo 11 kapel, v katerih lahko vojakom zagotovijo ustrezno duhovno oskrbo. Umeščeni so v poveljnikovo osebno ali posebno skupino z namenom svetovanja poveljujočim s področja etike, morale in religijskih vprašanj, vprašanj varovanja človekovega dostojanstva, gojenja in ohranjanja domoljubja, vojaške tradicije in krepitve pripadnosti SV.

Nastanek

Duhovna oskrba je bila v Slovensko vojsko v obliki Vojaškega vikariata uvedena s podpisom sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Slovensko škofovsko konferenco 21. septembra 2000 ter s podpisom Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evangeličansko Cerkvijo 20. oktobra 2000.

Poslanstvo in naloge Vojaškega vikariata

 • zagotavlja duhovno oskrbo pripadnikom Slovenske vojske in njihovim družinskim članom doma ter na mednarodnih operacijah in misijah,
 • poveljujočim svetuje s področja etike, morale in religijskih vprašanj, vprašanj varovanja človekovega dostojanstva, gojenja in ohranjanja domoljubja, vojaške tradicije in krepitve pripadnosti SV,
 • sodeluje pri usposabljanjih pripadnikov SV s področja duhovnosti, etike in morale, domoljubja in krepitve vojaške tradicije,
 • na proslavah in svečanostih ob državnih in verskih praznikih ter dnevih PEZ lahko sodeluje s krajšim duhovnim nagovorom,
 • za pripadnike SV in njihove družinske člane pripravlja tematske vikende in tabore,
 • zagotavlja duhovno oskrbo pripadnikom SV na večdnevnih terenskih vajah in usposabljanjih,
 • sodeluje pri usposabljanju pripadnikov SV pred odhodom na MOM,
 • zagotavlja duhovno oskrbo pripadnikom SV na MOM,
 • skrbi za ohranjanje in varovanje dostojanstva vsakega človeka,
 • skrbi za ohranjanje spomina na umrle pripadnike SV,
 • skupaj z drugimi nosilci celostne skrbi v PEZ sodeluje pri pripravah in izvedbah bogoslužij in drugih obeleženjih državnih in verskih praznikov in dni enot,
 • sodeluje pri spominskih in žalnih slovesnostih,
 • sodeluje pri reintegraciji pripadnikov SV po vrnitvi z MOM,
 • sodeluje pri prireditvah veteranskih združenj in svojcev padlih v vojni za Slovenijo,
 • sodeluje pri prireditvah združenj upokojencev MORS.

Vojaški vikariat
Ministrstvo za obrambo RS
Vojkova 55, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 471 1049,
e-mail: vojaski.vikariat@mors.si

The remote server returned an error: (400) Bad Request.