Vojaška zdravstvena enota


Poslanstvo

VZE deluje po načelih, principih in standardih vojaške medicine in veterine. Vojaška medicina predstavlja sistem znanstvenih spoznanj in praktičnih aktivnosti za krepitev zdravja ter preprečevanje in zdravljenje poškodb in bolezni v vojaškem okolju. Teoretično je vojaška medicina posebna veja medicine, ki temelji na znanstvenih izsledkih medicine na splošno in podatkih vojaške znanosti. Praktični vidik vojaške medicine pa se izraža skozi sisteme organiziranosti, metod in taktike vojaškega zdravstva za podporo oboroženim silam ter civilni družbi v vojni, izrednih razmerah in miru.

Sestava:

 • Poveljstvo VZE poveljuje in nadzira celotno VZE ter zagotavlja štabne funkcije za doseganje poslanstva vojaškega zdravstva;
 • Medicinsko logistični vod zagotavlja medicinska sredstva;
 • Zdravstveni center zagotavlja preventivno zdravstveno varstvo delavcev MO in pripadnikov SV; opravlja tudi zdravstvene preglede kandidatov za vojake, prostovoljce in pogodbene rezerviste;
 • Zdravstveni četi zahod in vzhod zagotavljata prvo raven zdravstvene oskrbe (osnovno zdravstveno oskrbo, specializirano prvo pomoč, triažo, oživljanje, stabilizacijo in medicinsko evakuacijo);
 • Zdravstvena enota Role 2LM MTF
 • Veterinarska enota z Oddelkom veterinarske ambulante in Enoto za vzrejo in šolanje vojaških psov zagotavlja aktivnosti in ukrepe Epidemiološkega centra, zdravstvene ustreznosti živil, surovin in vode, preventivne veterinarske medicine, zdravstvenega varstva živali ter vzreje in šolanja vojaških psov;
 • Enota LAB JRKBO izvaja detekcijo, identifikacijo, zbiranje in transport vzorcev ter analizo sumljivih JRKB materialov. V svoji sestavi ima mobilni radiološki in kemijski laboratorij ter oddelek za JRKB zaščito.

Naloge:

 • izvajanje zdravstvene oskrbe pripadnikov SV na nalogah doma in v tujini,
 • izvajanje medicinskih in veterinarskih usposabljanj pripadnikov SV,
 • strokovno izobraževanje pripadnikov SV za opravljanje  medicinske in veterinarske dejavnosti,
 • sodelovanje pri pripravi in implementacij vojaških zdravstvenih ter veterinarskih standardov in prepisov,
 • opravljanje dejavnosti s področja veterinarske medicine in preventivnega zdravstvenega varstva z laboratorijsko diagnostiko kužnih bolezni.
Vojaška zdravstvena enota
Štula 23 a, 1210 Ljubljana Šentvid
T: 01 581 31 11
F: 01 512 10 14

 

The remote server returned an error: (403) Forbidden.