Lahko izvidniško vozilo Kobra 4x4

Lahko izvidniško vozilo (LIV) Kobra je namenjeno za odkrivanje in prepoznavanje radioloških, kemičnih in bioloških kontaminantov.

LIV Kobra omogoča odkrivanje in prepoznavanje kemičnih bojnih strupov v neposredni bližini vozila in na daljavo (5 km) ter nadzor nad radiološko in biološko kontaminacijo v neposredni bližini vozila.
Vozilo vsebuje sistem za vzorčenje (zemlje, vode,…) in sistem za označevanje kontaminiranega zemljišča. LIV Kobra opozarja posadko v primeru, ko je vanjo namerjen laser, in omogoča upravljanje oborožitve iz notranjosti vozila. Kobra je amfibijsko vozilo, ki je zmožno premagovati vodne ovire, ne glede na njihovo globino. Posadko sestavljajo poveljnik vozila, operater in voznik.

Tehnični podatki:

posadka 3
dolžina 5.698 mm
širina 2.325 mm
višina 2.060 mm
motor 146 kW
največja masa 6.672 kg
hitrost 105 km/h
maksimalen vzpon 60 %
akcijski radij 700 km

Oprema LIV Kobra

Lahko izvidniško vozilo Kobra je opremljeno z nadgradno bojno enoto (NBE), del katere je puškomitraljez 7,62 mm FN MAG. Operater v izvidniškem vozilu s pomočjo kamer, ki so nameščene v NBE, daljinsko upravlja NBE, na zaslonu spremlja dogajanje, usmerja orožje in ga proži. Delo operaterja nadzira poveljnik vozila, ki lahko po potrebi ustavi ogenj. Vse poteka v zaprtem vozilu, kar posadkam omogoča ognjeno delovanje tudi v pogojih JRKB-kontaminiranega okolja.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.