PRIPADNIKI SLOVENSKE VOJSKE POMEMBNO PRISPEVAMO K OBRAMBNI SPOSOBNOSTI DRŽAVE IN K SVETOVNEMU MIRU.

Temeljna vrednota pripadnikov Slovenske vojske je domoljubje. To je zavestna in prostovoljna pripadnost domovini, domu, družini, vojaškemu kolektivu in državi.

Brigadir Ernest Anželj

PREDNOSTI ZAPOSLITVE V SV

FIZIČNA
PRIPRAVLJENOST

Vrhunska fizična pripravljenost je v Slovenski vojski osnova, moč je posledica.

USPOSABLJANJE IN
IZOBRAŽEVANJE

Sistem vojaškega usposabljanja in izobraževanja v Slovenski vojski omogoča pridobivanje znanj za poklic in življenje.

SODOBNA TEHNIKA
IN OPREMA

Vojaki Slovenske vojske so opremljeni s sodobno bojno, zaščitno in telekomunikacijsko opremo, ki ustreza standardom NATO.

ŠTEVILNE MOŽNOSTI
NAPREDOVANJA

Z uspešnim, prizadevnim in strokovnim delom v Slovenski vojski se vam odpirajo številne možnosti za kariero, na katero boste lahko ponosni.

ZAGOTOVLJENA
SOCIALNA VARNOST

Redna plača v Slovenski vojski res ni najvišja, omogoča pa socialno varnost zaposlenih v Slovenski vojski.

EKIPNI DUH

V Slovenski vojski boste opravljali delo v vrhunsko usposobljenih skupinah, kjer boste odvisni od soborcev in oni od vas.

SODELOVANJE V
MISIJAH PO SVETU

Pripadniki Slovenske vojske opravljajo naloge tudi v tujini, kar jim omogoča spoznavanje sveta, pa tudi plačilo je trikrat večje.

PONOSNI NASE

Pripadniki Slovenske vojske smo ponosni nase in na svoje poslanstvo, to pa je obramba domovine, njene državnosti in nacionalnih interesov ter demokratičnih vrednot.

V SLOVENSKO VOJSKO SPREJMEMO LE IZBRANE, KI JIH SKOZI SELEKCIJSKI POSTOPEK IN USPOSABLJANJA POPELJEMO DO USPOSOBLJENIH VOJAKOV IN VOJAKINJ.

ŽIVLJENJE VOJAKA

Življenje vojaka je povsem drugačno od drugih služb.

VRHUNSKA PRIPRAVLJENOST

Trening za vrhunsko fizično in psihično pripravljenost

USPEŠNA KARIERA

Priložnosti za uspešno in zanimivo kariero.

Postani vojak na Facebooku

Po novem je plača za 14 tednov prostovoljnega služenja skoraj 2000 EUR...

Več na Facebooku >

Srečko iz Bovca je imel tokrat res srečo, saj je bil izžreban v naši nagradni igri 'Super poln nahrbtnik SV'...

Več na Facebooku >

V prvih dveh tednih letošnjega leta je pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski podpisalo že 22 kandidatov, od tega 4 kandidati za častnike, 4 kandidati za glasbenike Orkestra Slovenske vojske in 14 ka...

Več na Facebooku >