Napredovanja in priznanja

Vsak pripadnik Slovenske vojske lahko napreduje, če izpolnjuje predpisane pogoje. Možnosti napredovanja so enake za vse, napredovanje je v modelu karierne poti odvisno od ocene uspešnosti zaposlenega.* Sistem karierne poti vsakemu zaposlenemu zagotavlja tudi potrebno izobraževanje, usposabljanje in pridobivanje vojaško-strokovnega znanja.
*pomembnejši dejavnik je tudi pridobljena splošna šolska izobrazba in operativne delovne izkušnje.

Od vojaka do častnika

Napredovanje v vojski pomeni pridobivanje višjega čina. Na karierni poti vas čakajo trije pomembni koraki od poklicnega vojaka do podčastnika oziroma višjega podčastnika in častnika ter od  poklicnega vojaka do častnika.

Priznanja

Znak uspešne kariere so tudi priznanja, ki jih pripadniki Slovenske vojske lahko dobijo za zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske ter obrambi države, za hrabrost v vojni in bojnih dejavnostih v miru ter za uspehe pri opravljanju vojaške službe v miru in vojni.

Priznanja lahko podeli minister za obrambo ali načelnik generalštaba SV, delimo pa jih na priznanja MORS, priznanja NGŠSV, bojne spominske znake in spominske znake.

Postani vojak na Facebooku

Nekaj foto utrinkov iz tradicionalnega pohoda Dancon March, ki so se ga udeležili pripadniki 38...

Več na Facebooku >

Andreja Leški-judo, Športna enota Slovenske vojske Danes smo na treningu obiskali pripadnico Športne enote Slovenske vojske,vrhunsko športnico, judoistko Andrejo Leški...

Več na Facebooku >

V našem uredništvu se je oglasil nagrajenec naše nagradne igre Matjaž, ki je za nagrado prejel nahrbtnik, spalno vrečo, šotorsko krilo, menažko, čutaro, pribor, baterijsko svetilko, vetrovko, telovadn...

Več na Facebooku >