Bojni spominski znaki

Spominsko priznanje bojni spominski znak se lahko podeli za načrtovane vojaške akcije, v katerih je prišlo do uporabe strelnega orožja ene strani v spopadu z nasprotno stranjo.

Aerodrom Maribor 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe in milice ter delavcem aerodroma Maribor, ki so 28.6.1991 aktivno sodelovali pri varovanju aerodroma Maribor.

Ajševica 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so 2.7.1991 aktivno sodelovali pri blokadi Vojašnice Ajševica.

Bivje 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe in milice, ki so 29.6.1991 aktivno sodelovali pri ustavitvi bojnih vozil JLA na križišču Ankaran (Bivje).

 

Boč 1991

Podeli se pripadnikom enote Teritorialne obrambe, ki so aktivno sodelovali pri blokadi in zavzetju telekomunikacijskega objekta na Boču.

Borovnica 1991

Podeli se pripadnikom enote Teritorialne obrambe, ki so aktivno sodelovali pri zavzetju in razselitvi skladišča JLA na Borovnici.

Brnik 1991

Podeli se pripadnikom enote Teritorialne obrambe, ki so aktivno sodelovali v spopadu na Brniku 27. junija 1991.

Branitelji meje Središče - Krog 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so aktivno sodelovali pri obrambi meje na območju Središča ob Dravi in Gomile ter pri napadu na oklepno kolono JLA na območju Koga od 27. junija 1991 do 4. julija 1991.

 

Bukovje 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe in milice, ki so bili udeleženi v bojnih aktivnostih pri blokadi vojašnice Bukovje, v času od 27.6. do 2.7.1991.

Cerklje 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so bili udeleženi v bojnih aktivnostih pri napadu na letališče Cerklje 27. junija 1991.

Cesarski vrh 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so 2.7.1991 aktivno sodelovali pri blokadi in ustavitvi oklepne kolone JLA na območju Cesarskega vrha.

Črniče

Podeli se pripadnikom enote Teritorialne obrambe, ki so aktivno sodelovali v spopadu na območju Črnič 28. junija 1991.

Dornberk 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe in posameznikom, ki so 27.6.1991 aktivno sodelovali pri oviranju premika oklepno-mehanizirane kolone JLA v vasi Dornberk.

Dravograd 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe in milice,  ki so bili udeleženi v bojnih aktivnostih v Dravogradu, v času od 27.6. do 2.7.1991.

Duh na Ostrem vrhu 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so 2.7.1991 aktivno sodelovali pri zavzetju stražnice Duh na Ostrem vrhu.

Fernetiči 1991

Podeli se udeležencem bojne akcije, ki so osebno sodelovali v napadu in osvoboditvi mejnega prehoda Fernetiči v času od 2.7. do 3.7.1991.

Grbina 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so aktivno sodelovali v spopadu pri Grbini 27. junija 1991.

Gornja Radgona 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so aktivno sodelovali v spopadu v Gornji Radgoni 28. junija 1991.

Holmec 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije in policije, ki so aktivno sodelovali v spopadu za mejni prehod Holmec junija 1991.

Jezersko 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so od 26.6. do 29.6. 1991 aktivno sodelovali pri obrambi in zavzetju mejnega prehoda Jezersko.

Jožica Flander 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so 2.7.1991 aktivno sodelovali pri zavzetju stražnice Jožica Flander.

Kačure 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so aktivno sodelovali pri spopadu v Kačurah.

Karavanški predor 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, za zasluge pri spopadu za Karavanški predor.

Komenski kras 1991

Lahko se podeli udeležencem bojne akcije, ki so osebno sodelovali  v napadu in osvoboditvi mejnih prehodov Klariči in Gorjansko, v času od 29.6. do 2.7.1991.

Koseze 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so aktivno sodelovali v spopadu pri Kosezah 27. junija 1991.

Krakovski gozd 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, za zasluge pri spopadu v Krakovskem gozdu 2. julija 1991.

Kum 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, za zasluge pri spopadu za oddajnik Kum 28. junija 1991.

Kuzma 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, za zasluge pri spopadu za Kuzmo 29. junija 1991.

Limbuš 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, za zasluge pri spopadu za Limbuš 28. junija 1991.

Ljubljanski vrh 1991

Podeli se pripadnikom enote Teritorialne obrambe, ki so 28.6.1991 aktivno sodelovali v bojnih aktivnostih na radarsko postajo JLA na Ljubljanskem vrhu.

Ljutomer 1991

Podeli se pripadnikom oddelka protidesantnega voda Teritorialne obrambe, ki so bili udeleženi v spopadu z oklepno kolono JLA v Ljutomerju 3.7.1991.

Ložnica 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, za zasluge pri zavzetju skladišča JLA Ložnica 2. julija 1991.

Matičnik 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so 30. 6. 1991 aktivno sodelovali pri zavzetju mobilnega centra zvez JLA na hribu Matičnik. 

Medvedjek 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, za zasluge pri spopadu za Medvedjek 27. in 28. junija 1991.

Medvoje 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so od 28.6. do 29.6.1991 aktivno sodelovali pri zavzetju stražnice Medvodje.

Nova vas 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije za zasluge pri spopadu za Novo vas 1. julija 1991.

Ormož 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so aktivno sodelovali pri spopadu za Ormož.

Ortnek 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so od 28. junija 1991 do 29. junija 1991 aktivno sodelovali v napadih na skladišče goriva JLA v Ortneku pri Ribnici. 

Otavec 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so sodelovali pri zavzetju skladišča JLA Otavec.

Pečovnik 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so aktivno sodelovali pri blokadi in zavzetju skladišča Pečovnik.

Pekre 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so bili obkoljeni v UC Pekre.

Poganci 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije za zasluge pri spopadu pri Pogancih 27. junija 1991.

Pokljuka 1991

Ppodeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so sodelovali pri zavzetju vojašnice Rudno polje na Pokljuki in delavcem upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve, ki so sodelovali pri zbiranju podatkov, predaji in prevzemu objektov.

 

Ptuj 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so 27. junija 1991 aktivno sodelovali pri bojnih aktivnostih na območju Ptuja.

 

Presika 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije za zasluge pri spopadu za Presiko 2. in 3. julija 1991.

Prilipe 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so sodelovali v spopadu v Prilipah 2. julija 1991.

Pristava 1991

Podeli se pripadnikom oddelka protidesantnega voda Teritorialne obrambe, skupini iz enot prostovoljcev in civilnim osebam, ki so bili udeleženi v spopadu z oklepno kolono JLA na mostu v Pristavi 3.7.1991.

Radenci 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe in milice ter posameznikom, ki so od 27.6. do 3.7.1991 aktivno sodelovali v bojnih dejavnostih na območju Radencev.

Rajhenav 1991

Podeli se udeležencem bojne akcije, ki so osebno sodelovali v napadu in osvoboditvi ekonomije JLA, 2.7.1991.

Razkrižje 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so bili udeleženi v spopadu z oklepno četo JLA na Razkrižju, na cesti Štrigova-Banfi-Razkrižje 1.7.1991.

Ribnica 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so od 28. junija 1991 do 2. julija 1991 aktivno sodelovali v bojnih aktivnostih na vojašnico JLA v Ribnici.

Rigonce 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so 27. junija 1991  aktivno sodelovali v bojnih aktivnostih pri Rigoncah.

Robič 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, policije in carine, ki so osebno sodelovali pri izvedbi blokade oziroma deblokade mejnega prehoda Robič, v času od 27.6. do 28.6.1991.

Rožna dolina - Vrtojba 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so sodelovali pri zavzetju mejnih prehodov Rožna dolina in Vrtojba.

Rožnik 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so sodelovali pri zavzetju radijsko-prisluškovalnega centra Rožnik.

Sinja Gorica 1991

Podeli se pripadnikom enote Teritorialne obrambe, ki so 27.6.1991 aktivno sodelovali pri ustavitvi bojne oklepne skupine JLA na območju Sinje Gorice.

Stolp Pohorje 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe in delavcem RTV, ki so 2.7.1991 aktivno sodelovali pri varovanju RTV-oddajnika na Pohorju in zagotavljanju njegovega delovanja.

Šentilj 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije za zasluge pri spopadu za mejni prehod Šentilj.

Škofja Loka 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so od 28.6. do 2.7.1991 aktivno sodelovali pri zavzetju vojašnice Škofja Loka.

Štrihovec 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije za zasluge v spopadu za Štrihovec 28. junija 1991.

Trzin 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije za zasluge v spopadu za Trzin 27. junija 1991.

Turiška vas - Dobrova LPA 1991

Podeli se pripadnikom enote Teritorialne obrambe, ki so 28.6.1991 aktivno sodelovali pri bojnem delovanju na letala JLA pri njihovem preletu letališča Turiška vas in doline reke Drave.

Vražji kamen 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so sodelovali pri zavzetju skladišča JLA Vražji kamen.

Vražji kamen Otavec 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so sodelovali pri zavzetju skladišč JLA Vražji kamen in Otavec.

Vrhnika 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so 2.7.1991 aktivno sodelovali pri izvajanju bojnih dejavnostih na oklepno kolono JLA na območju Vrhnike in na vojašnico JLA na Stari Vrhniki.

Zgornji Boč 1991

Podeli se pripadnikom enote Teritorialne obrambe, ki so 2.7.1991 aktivno sodelovali pri zavzetju stražnice Zgornji Boč.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.