Častniški in mornariški častniški čini

Častniški in mornariški častniški čini

Kandidati za častnike z najmanj visokošolsko izobrazbo (VII/0) nadaljujejo usposabljanje v Šoli za častnike. Po uspešno opravljenem šolanju in pridobitvi častniškega čina (poročnik) so razporejeni na prvo častniško dolžnost (poveljnik voda). Častniki se lahko odločijo za poveljniško, štabno ali strokovnospecialistično smer. Vse smeri omogočajo napredovanje oziroma prehajanje na višjo dolžnost.

Poročnik (por.) / poročnik korvete (pork.)

Kandidatu za častnika, ki je opravil šolo za častnike, se ob zaključku šolanja podeli čin poročnik. Poročnik po prevzemu poveljevanja vodu opravi še tečaj za poveljnika voda svojega rodu/ specialnosti oziroma službe.

Odgovoren je za izvedbo aktivnosti in postopkov na funkcionalnih področjih dela v Slovenski vojski. Vodi oziroma izvaja naloge delovanja v enotah in poveljstvih Slovenske vojske. 

Nadporočnik (npor.) / poročnik fregate (porf.)

V nadporočnika se lahko poviša poročnika, ki je bil razporejen na dolžnost nadporočnika najmanj dve leti in je to dolžnost opravljal, najmanj dve leti z oceno "odličen" oziroma najmanj tri leta z oceno "dober", in je opravil tečaj za poveljnika voda.

Stotnik (stot.) / poročnik bojne ladje (porbl.)

V stotnika se lahko poviša nadporočnika, ki je bil razporejen na dolžnost stotnika in je to dolžnost opravljal, najmanj dve leti opravljal z oceno "odličen" oziroma najmanj tri leta z oceno "dober", hkrati pa  in je opravil štabno šolanje i program ali primerljivo vojaško izobraževanje in usposabljanje v tujini.

Major (maj.) / kapitan korvete (kapk.)

V majorja se lahko poviša stotnika, ki je bil razporejen na dolžnost majorja in je to dolžnost opravljal, najmanj dve leti opravljal z oceno "odličen" oziroma najmanj štiri leta z oceno "dober", in je opravil višji štabni tečaj. Major in višji častniki lahko sklenejo pogodbo za nedoločen čas.

Podpolkovnik (ppk.) / kapitan fregate (kapf.)

V podpolkovnika se lahko poviša majorja, ki je bil razporejen na dolžnost podpolkovnika in je to dolžnost opravljal, najmanj dve leti opravljal z oceno "odličen" oziroma najmanj tri leta z oceno "dober" in je opravil višji štabni tečaj.

 

Polkovnik (pk.) / kapitan bojne ladje(kapbl.)


V polkovnika se lahko poviša podpolkovnika, ki je dolžnost polkovnika najmanj dve leti opravljal z oceno "odličen" in je opravil generalštabno šolanje.

Brigadir (bg.) / kapitan (kap.)


V brigadirja se lahko poviša polkovnika, ki je dolžnost brigadirja najmanj dve leti opravljal z oceno "odličen" in je opravil generalštabno šolanje.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.