Generalski in admiralski čini

Generalski in admiralski čini so namenjeni najboljšim in najsposobnejšim visokim častnikom v Slovenski vojski. Opravljajo najodgovornejše naloge v Poveljstvu sil in Generalštabu Slovenske vojske.

Generalmajor (Gmaj) / kontraadmiral (Kadm)

V generalmajorja se lahko poviša brigadir, ki je razporejen na dolžnost generalmajorja in je to dolžnost opravljal najmanj dve leti z oceno "odličen" in ima opravljen generalštabni program  ter je v svoji krieri najmanj eno leto uspešno poveljeval brigadi.

Opravlja dolžnosti poveljnika Poveljstva sil, načelnika združenega sektorja GŠSV in namestnika načelnika GŠSV. V zavodu opravlja dolžnost načelnika.
Odgovoren je za uresničevanje strateških ciljev Slovenske vojske, koordinira in usmerja delovanje in razvoj SV, opravlja in vodi najzahtevnejše sestavljene naloge Slovenske vojske.

Generalpodpolkovnik (Gppk) / viceadmiral (Vadm)

V generalpodpolkovnika se lahko poviša generalmajor, ki je razporejen na dolžnost generalpodpolkovnika in je to dolžnost opravljal najmanj dve leti z oceno "odličen" in ima opravljen generalštabni program  ter je v svoji krieri najmanj eno leto uspešno poveljeval brigadi.

Opravlja dolžnosti načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Odgovoren je za razvoj in delovanje Slovenske vojske, usklajuje strateške odločitve o obrambi, načrtuje in usmerja razvoj virov za zagotavljanje bojne pripravljenosti, opravlja najodgovornejše in najzahtevnejše sestavljene naloge v Slovenski vojski.

 

General (Gen) / admiral (Adm)

V generala se lahko poviša generalpodpolkovnik, ki je razporejen na dolžnost generala in je to dolžnost opravljal najmanj eno leto oceno "odličen".

Odgovoren je za usklajevanje in izvajanje odločitev o vojaški obrambi države. Kreira in usmerja razvojno strategijo Slovenske vojske.

Postani vojak na Facebooku

Andreja Leški-judo, Športna enota Slovenske vojske Danes smo na treningu obiskali pripadnico Športne enote Slovenske vojske,vrhunsko športnico, judoistko Andrejo Leški...

Več na Facebooku >

V našem uredništvu se je oglasil nagrajenec naše nagradne igre Matjaž, ki je za nagrado prejel nahrbtnik, spalno vrečo, šotorsko krilo, menažko, čutaro, pribor, baterijsko svetilko, vetrovko, telovadn...

Več na Facebooku >

Slovesna prisega v Vipavi V Veščinskem centru v Vipavi so prisegli domovini kandidati za vojake generacije januar 2019 in vojaki prostovoljci 70...

Več na Facebooku >