Generalski in admiralski čini

Generalski in admiralski čini so namenjeni najboljšim in najsposobnejšim visokim častnikom v Slovenski vojski. Opravljajo najodgovornejše naloge v Poveljstvu sil in Generalštabu Slovenske vojske.

Generalmajor (Gmaj) / kontraadmiral (Kadm)

V generalmajorja se lahko poviša brigadir, ki je razporejen na dolžnost generalmajorja in je to dolžnost opravljal najmanj dve leti z oceno "odličen" in ima opravljen generalštabni program  ter je v svoji krieri najmanj eno leto uspešno poveljeval brigadi.

Opravlja dolžnosti poveljnika Poveljstva sil, načelnika združenega sektorja GŠSV in namestnika načelnika GŠSV. V zavodu opravlja dolžnost načelnika.
Odgovoren je za uresničevanje strateških ciljev Slovenske vojske, koordinira in usmerja delovanje in razvoj SV, opravlja in vodi najzahtevnejše sestavljene naloge Slovenske vojske.

Generalpodpolkovnik (Gppk) / viceadmiral (Vadm)

V generalpodpolkovnika se lahko poviša generalmajor, ki je razporejen na dolžnost generalpodpolkovnika in je to dolžnost opravljal najmanj dve leti z oceno "odličen" in ima opravljen generalštabni program  ter je v svoji krieri najmanj eno leto uspešno poveljeval brigadi.

Opravlja dolžnosti načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Odgovoren je za razvoj in delovanje Slovenske vojske, usklajuje strateške odločitve o obrambi, načrtuje in usmerja razvoj virov za zagotavljanje bojne pripravljenosti, opravlja najodgovornejše in najzahtevnejše sestavljene naloge v Slovenski vojski.

 

General (Gen) / admiral (Adm)

V generala se lahko poviša generalpodpolkovnik, ki je razporejen na dolžnost generala in je to dolžnost opravljal najmanj eno leto oceno "odličen".

Odgovoren je za usklajevanje in izvajanje odločitev o vojaški obrambi države. Kreira in usmerja razvojno strategijo Slovenske vojske.

Postani vojak na Facebooku

Nekaj misli o mladih in domovinski vzgoji nam je zaupal podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, brigadir v pokoju Venčeslav Ogrinc...

Več na Facebooku >

V mariborski Kadetnici so se na kvizu Vojna '91 pomerili osnovnošolci iz OŠ Lenart, OŠ Pohorskega odreda, OŠ Borci za za severno mejo in OŠ Dornava...

Več na Facebooku >

Tik tak tik tak, samo še 48 ur imate časa, da se potegujete za eno od petih spalnih vreč ali pa za enega od štirih polnih malih bojnih nahrbtnikov...

Več na Facebooku >