Alba

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske za aktivno sodelovanje v mirovni operaciji in zaščiti humanitarne pomoči v Republiki Albaniji v sklopu mirovnih sil OVS v Evropi, in sicer tistim, ki so opravljali naloge v sanitetni enoti, bili v sestavi vojaško političnega vodstva ali pa v poveljstvu vojaške operacije v tej mirovni operaciji.

Bovec 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so 29.6.1991 aktivno sodelovali pri blokadi in zavzetju Vojašnice Bovec.

Bukovžlak 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so aktivno sodelovali pri blokadi in zavzetju skladišča orožja in materialno tehničnih sredstev Bukovžlak pri Celju.

Desant Dravograd 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe in milice, ki so 27.6.1991 aktivno sodelovali pri zavzetju zveznih miličnikov, ki so se s helikopterjem spustili na nogometno igrišče v Dravogradu.

Elektronsko izvidništvo 1991

Podeli se pripadnikom skupin elektronskega izvidovanja, ki sta delovali na območju 7. in 5. Pokrajinskega poveljstva TO RS, in sicer za elektronsko izvidovanje radijskih in radiorelejnih zvez enot in poveljstev JLA od 26.6. do 18.7.1991.

Enota za posebne namene 1990-1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe za posebne namene, ki so od novembra 1990 do junija 1991 hranili zadolženo orožje in opremo doma ali na skrivnih krajih ter opravljali naloge varovanja in nadzora prostora.

Golte 1991

Podeli se osebam, ki so pomagale pri prebegu pilota in tehnika letalca (posadke helikopterja gazelle) iz JLA na stran Teritorialne obrambe 28.6.1991 ter poznejši zaščiti posadke in helikopterja do odhoda JLA iz Republike Slovenije.

Gorenjska enota na Štajerskem 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so od 2. julija 1991 do 6. julija 1991 izvedle premik in pomoč silam Vzhodnoštajerske pokrajine pri obrambi letališča Maribor in Gornje Radgone.

Hrast

Podeli se osebam, ki so aktivno sodelovale pri nabavi, zavarovanju, prevozu, prevzemu in montaži radijskih postaj Racal.

Kanal

Podeli se osebam, ki so junija 1991 aktivno sodelovale pri pripravi, zavarovanju in izvedbi prevoza orožja, in sicer iz pristanišča Koper v Kočevsko Reko.

Kočevska Reka 1991

Podeli se pripadnikom 3. zaščitnega odreda 30. razvojne skupine Teritorialne obrambe Republike Slovenije, Vadbeno oskrbnega centra Gotenica ter osebam, ki so med napadi JLA po nalogu Teritorialne obrambe Republike Slovenije  sodelovale pri nadzoru prostora in zagotavljanju delovanja enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije na območju Kočevske reke v času od 28. junija 1991 do 3. julija 1991

Krvavec 1991

Podeli se pripadnikom TO RS in delavcem OC Krvavec, ki so med letalskim napadom 2. 7. 1991 aktivno sodelovali pri zavarovanju in vzdrževanju retranslacijske postaje in oddajnika RTV Slovenija na Krvavcu.

Leskovec 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe in milice, ki so 28.6.1991 aktivno sodelovali pri zavzetju skladišča letalskega goriva v Leskovcu pri Krškem.

Livek 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so 28.6.1991 aktivno sodelovali pri blokadi in zavzetju stražnice Livek.

   

Ljubelj 1991

Podeli se pripadnikom protidiverzantske čete T-7170, ki so od 24. do 28.6.1991 varovali, nadzirali in branili mednarodni mejni prehod Ljubelj ter omogočili umik civilnih oseb, carinikov in zaposlenih v objektih na mejnem prehodu z območja možnega spopada z JLA ter zagotovili predajo in prevzem mejnega prehoda brez ognjenega delovanja.

Luka Koper

Podeli se pripadnikom voda stalne sestave 43. OŠTO Izola, pripadnikom stalne sestave poveljstva 43. OŠTO Izola, pripadnikom PEM UNZ Koper, pripadnikom specialne enote Policije, pripadnikom borbene skupine 30. RSK, ki je delovala na območju Kopra, delavcem službe varovanja Luke Koper ter vodstvu akcije, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi odhoda zadnjega vojaka JLA iz Republike Slovenije.

Maribor - Dobova

Podeli se osebam, ki so v času od 27. maja in do 5. junija 1991 aktivno sodelovale pri zaplembi, zavarovanju in prevozu oklepnikov, in sicer iz tovarne TAM do Dobove.

Moste pri Komendi 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so 27. junija 1991 aktivno sodelovali pri zavzetju prvega tanka JLA v Mostah pri Komendi.

MSNZ 1990

Znak Manevrske strukture narodne zaščite 1990 sta junija 1992 na predlog pokrajinskih načelnikov MSNZ podelila minister za notranje zadeve in minister za obrambo tistim pripadnikom narodne zaščite, ki so aktivno delovali v MSNZ leta 1990.

Načelnik Republiškega štaba TO

Podeli se načelniku, ki je v pripravah in vojni leta 1991 poveljeval Republiškemu štabu Teritorialne obrambe.

Načelniki Pokrajinskih štabov

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske, ki so v pripravah in v  vojni leta 1991 aktivno  delovali v Pokrajinskih štabih Teritorialne obrambe, poveljstvu specialne brigade na dolžnosti načelnika štaba in načelnika operativnega odseka v RŠTO.

Nanos 1991

Podeli se osebam, ki so med letalskimi napadi 28. 6. in 2. 7.1991 aktivno sodelovale pri zavarovanju in vzdrževalnih delih pretvornika RTV na Nanosu.

Obranili domovino 1991

Podeli se pripadnikom Teritorialne obrambe Republike Slovenije, pripadnikom drugih obrambnih sestavin ter delavcem upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve.

Oddajnik Domžale 1991

Podeli se osebam, ki so med letalskim napadom 2. 7. 1991 aktivno sodelovale pri zavarovanju in vzdrževalnih delih radijskega oddajnika RTV Slovenije v Domžalah.

Orožja nismo oddali

Podeli se pripadnikom stalne in rezervne sestave občinskih štabov Teritorialne obrambe Brežice, Dravograd, Jesenice, Kranj, Krško, Lendava, Litija, Mozirje, Radlje ob Dravi, Radovljica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Tržič, Velenje in Žalec ter predstavnikom takratnih družbenopolitičnih organizacij, ki so neposredno sodelovali pri pripravi in izvedbi preprečitve oddaje orožja, streliva in drugih materialno-tehničnih sredstev pod nadzor JLA , in sicer v obdobju od 16. do 19. maja 1990.

Pogajanja 1991

Podeli se članom državne, pokrajinskih in območnih komisij za pogajanje s komisijami Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, korpusov in garnizij JLA ter osebam, ki so neposredno prispevale k uspešnosti pogajanj med Republiko Slovenijo in njenimi obrambnimi silami ter nekdanjo JLA o njenem umiku iz Republike Slovenije v času od 3. 7. do 25. 10. 1991.

Postroj prve enote Slovenske vojske

Podeli se pripadnikom 30. razvojne skupine Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so bili v prvem postroju v Kočevski Reki, 17. decembra 1990, častnim gostom, ki so se postroja udeležili in osebam, ki so aktivno sodelovale pri organizaciji, pripravi, izvedbi in varovanju postroja.

Poveljnik Specialne brigade MORiS 1991

Podeli se poveljniku, ki je v pripravah in vojni leta 1991 poveljeval Specialni brigadi MORiS.

Poveljniki Pokrajinskih štabov TO 1991

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske, ki so v pripravah in vojni leta 1991 poveljevali Pokrajinskim štabom Teritorialne obrambe.

Predsedovanje EU 2008

Podeli se delavcem MO in pripadnikom Slovenske vojske, ki so aktivno in uspešno sodelovali pri pripravi ter izvedbi predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6.2008.

Premik 1991

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske, ki so aktivno sodelovali pri izvedbi mobilizacijsko taktične vaje »Premik 1991« v času od 22. 3. do 24. 3. 1991.

Razminiranje

Podeli se posameznikom, ki so aktivno sodelovali v akciji “Razminiranje objektov bivše JA”, ki je potekala organizirano pod vodstvom Operativnega vodstva Ministrstva za obrambo.

Republiška koordinacija 1991

Podeli se vsem sodelujočim, ki so od 18. marca 1991 sodelovali v organu 'Republiška koordinacija', ki je usklajeval vse obrambne priprave na slovensko osamosvojitev in je v vojni vodil vse vojne operacije TO, policije in civilne obrambe.

Ruše

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe in milice, ki so 27. 6. 1991 aktivno sodelovali pri blokadi dela kolone oklepno-mehaniziranih enot JLA in zajetju posadke samohodnega bojnega vozila JLA.

Stražnice

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe in milice, ki so leta 1991 neposredno sodelovali pri blokadi obmejnih stražnic JLA.

Suha

Podeli se pripadnikom posebne skupine Pokrajinskega štaba TO RS za Gorenjsko, ki so izvedli napad na radijski prisluškovalni center JLA na Suhi pri Kranju.

Šentviška gora

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so junija 1991 aktivno sodelovali pri blokadi in zavzetju skladišč na Šentviški gori.

Štabi 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so od 24. 6. 1991 do 18. 7. 1991 neposredno delovali v RŠTO, PŠTO, OŠTO in poveljstvu brigade MORiS.

Tajna skladišča 1991

Podeli se posameznikom, ki so od 5. 10. 1990 do 18. 7. 1991 hranili in varovali večje količine orožja, streliva in minsko-eksplozivnih sredstev na neuradnih skrivnih krajih.

Trdinov vrh 1991

Podeli se pripadnikom TO RS, ki so sodelovali pri zavzetju in varovanju objekta na Trdinovem vrhu od 23. 10. 1991 do dohoda zadnjega vojaka JLA iz Republike Slovenije.

Val 1991

Podeli se pripadnikom prve generacije nabornikov Učnih centrov v Pekrah in na Igu ter pripadnikom 3. zaščitnega odreda 30. razvojne skupine Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki so od 25. junija 1991 do 10. julija 1991 zagotavljale varnost pripadnikom prve generacije nabornikov.

Vojašnice 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe in milice, ki so leta 1991 neposredno sodelovali pri blokadi vojaških objektov – vojašnic JLA.

VOMO 1991

Spominski znak “VOMO 1991” je bil ustanovljen in podeljen kot priznanje za delo v času pred, med in po agresiji na Republiko Slovenijo. Podeli se posameznikom, ki so v tem času pripomogli pri tem delu.

Vrtojba 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe in milice, ki so 29. 6. 1991 aktivno sodelovali pri blokadi in zavzetju mejnega prehoda Vrtojba.

Zaloška Gorica 1991

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so aktivno sodelovali pri blokadi in zavzetju skladišča Zaloška Gorica pri Celju.

Zavarovanje minskih polj

Podeli se pripadnikom enot Teritorialne obrambe, ki so v času med 27. 10. 1991 do vključno 30. 4. 1993, aktivno sodelovali v postopkih razminiranja posameznih rajonov v Vojašnici Cerklje ob Krki.

Znak za zasluge pri organiziranju nove Teritorialne obrambe

Spominski znak je ustanovljen 20. maja 1991 in je namenjen vsem zaslužnim pri prvem usposabljanju Teritorialne obrambe Republike Slovenije.

Zvest Sloveniji

Do znaka so upravičeni državljani Republike Slovenije, ki so zapustili JLA med 27. junijem in 2. julijem 1991 do 24.00 ure in so bili:
- oficirji in podoficirji JLA, ki so se pridružili Teritorialni obrambi,
- vojaki na služenju vojaškega roka v JLA,
- civilne osebe, zaposlene v JLA.

5. obletnica vojne za Slovenijo

Podeli se vsem zaposlenim na takratnem Republiškem sekretariatu za ljudsko obrambo na dan 25. 6. 1991. Podeli se tudi vsem zaposlenim na takratnih upravnih organih, pristojnih za obrambne zadeve na dan 25. 6. 1991 in so bili zaposleni na Ministrstvu za obrambo oktobra 1996.

15. obletnica MSNZ

Podeli se ob 15. obletnici projekta MSNZ vsem, ki so prejeli Znak MSNZ 1990.

 

The remote server returned an error: (400) Bad Request.