Oznake razredov vojaških uslužbencev

Vojaški uslužbenci so aktivne vojaške osebe, ki delujejo v enotah, poveljstvih in zavodih v miru in v boju. Vojaški uslužbenci ne potrebujejo specifičnih vojaških znanj, obvladati pa morajo osnove vojaškega delovanja enot in poveljstev ter posameznikov v njih.
Nižji vojaški uslužbenci so primerljivi z vojaki in podčastniki in se imenujejo v razrede od I. do VIII. razreda, višji vojaški uslužbenci pa so primerljivi s častniki in se imenujejo v razrede od IX. do XV. razreda.
Vojaški uslužbenci opravljajo pravne, kadrovske, tehnične, finančne, zdravstvene, informacijske, glasbene in druge podobne naloge.

Nižji vojaški uslužbenec I. razreda

Za imenovanje v naziv nižji vojaški uslužbenec I. razreda je potrebna srednja poklicna izobrazba (triletna poklicna šola) in uspešno opravljeno osnovno usposabljanje za delo v vojski.

Naziv nižji vojaški uslužbenec I. razreda je primerljiv je s činom vojaka.

Nižji vojaški uslužbenec II. razreda

Za imenovanje v naziv nižji vojaški uslužbenec II. razreda je potrebna srednja poklicna izobrazba (triletna poklicna šola) in uspešno opravljeno osnovno usposabljanje za delo v vojski.

V naziv nižji vojaški uslužbenec II. razreda lahko napreduje nižji vojaški uslužbenec I. razreda, ki ima predpisano izobrazbo in je razporejen na formacijsko dolžnost nižji vojaški uslužbenec II. razreda  vsaj eno leto z oceno "odličen", oziroma tri leta z oceno "dober".
Naziv nižji vojaški uslužbenec II. razreda je primerljiv je s činom vojaka.

Nižji vojaški uslužbenec III. razreda

Za imenovanje v naziv nižji vojaški uslužbenec III. razreda potrebna srednja izobrazba (štiriletna srednja šola) in uspešno opravljeno osnovno usposabljanje za delo v vojski.

V naziv nižji vojaški uslužbenec III. razreda lahko napreduje nižji vojaški uslužbenec II. razreda, ki ima predpisano izobrazbo in je razporejen na formacijsko dolžnost nižji vojaški uslužbenec III. razreda  vsaj eno leto z oceno "odličen", oziroma tri leta z oceno "dober".
Naziv nižji vojaški uslužbenec III. razreda je primerljiv je s činom vodnika.

Nižji vojaški uslužbenec IV. razreda

Za imenovanje v naziv nižji vojaški uslužbenec IV. razreda je potrebna srednja izobrazba (štiriletna srednja šola) in uspešno opravljeno osnovno usposabljanje za delo v vojski.

V naziv nižji vojaški uslužbenec IV. razreda lahko napreduje nižji vojaški uslužbenec III. razreda, ki ima predpisano izobrazbo in je razporejen na formacijsko dolžnost nižji vojaški uslužbenec IV. razreda  vsaj eno leto z oceno "odličen", oziroma tri leta z oceno "dober".
Naziv nižji vojaški uslužbenec IV. razreda je primerljiv je s činom višjega vodnika.

Nižji vojaški uslužbenec V. razreda

Za imenovanje v naziv nižji vojaški uslužbenec V. razreda je potrebna srednja izobrazba (štiriletna srednja šola) in uspešno opravljeno osnovno usposabljanje za delo v vojski.

V naziv nižji vojaški uslužbenec V. razreda lahko napreduje nižji vojaški uslužbenec IV. razreda, ki ima predpisano izobrazbo in je razporejen na formacijsko dolžnost nižji vojaški uslužbenec V. razreda  vsaj eno leto z oceno "odličen", oziroma tri leta z oceno "dober".
Naziv nižji vojaški uslužbenec V. razreda je primerljiv je s činom štabnega vodnika.

Nižji vojaški uslužbenec VI. razreda

Za imenovanje v naziv nižji vojaški uslužbenec VI. razreda je potrebna višja izobrazba in uspešno opravljeno osnovno usposabljanje za delo v vojski.

V naziv nižji vojaški uslužbenec VI. razreda lahko napreduje nižji vojaški uslužbenec V. razreda, ki ima predpisano izobrazbo in je razporejen na formacijsko dolžnost nižji vojaški uslužbenec VI. razreda  vsaj dve leti z oceno "odličen".
Naziv nižji vojaški uslužbenec VI. razreda je primerljiv je s činom višjega štabnega vodnika.

Nižji vojaški uslužbenec VII. razreda

Za imenovanje v naziv nižji vojaški uslužbenec VII. razreda je potrebna višja izobrazba in uspešno opravljeno osnovno usposabljanje za delo v vojski.

V naziv nižji vojaški uslužbenec VII. razreda lahko napreduje nižji vojaški uslužbenec VI. razreda, ki ima predpisano izobrazbo in je razporejen na formacijsko dolžnost nižji vojaški uslužbenec VII. razreda  vsaj dve leti z oceno "odličen".
Naziv nižji vojaški uslužbenec VII. razreda je primerljiv je s činom praporščaka.

Nižji vojaški uslužbenec VIII. razreda

Za imenovanje v naziv nižji vojaški uslužbenec VIII. razreda je potrebna višja izobrazba in uspešno opravljeno osnovno usposabljanje za delo v vojski.

V naziv nižji vojaški uslužbenec VIII. razreda se lahko imenuje poviša nižji vojaški uslužbenec VII. razreda, ki ima predpisano izobrazbo in je razporejen na formacijsko dolžnost nižji vojaški uslužbenec VIII. razreda  vsaj dve leti z oceno "odličen".
Naziv nižji vojaški uslužbenec VIII. razreda je primerljiv je s činom višjega praporščaka.

Višji vojaški uslužbenec IX. razreda

Za imenovanje v naziv višji vojaški uslužbenec IX. razreda je potrebna visoka strokovna izobrazba in uspešno opravljeno osnovno usposabljanje za delo v vojski.

V naziv višji vojaški uslužbenec IX. razreda lahko napreduje nižji vojaški uslužbenec VII. razreda, ki ima predpisano izobrazbo in je razporejen na formacijsko dolžnost višji vojaški uslužbenec IX. razreda  vsaj tri leta z oceno "dober" ali vsaj dve leti z oceno "odličen".
Naziv višji vojaški uslužbenec IX. razreda je primerljiv je s činom poročnika.

Višji vojaški uslužbenec X. razreda

Za imenovanje v naziv višji vojaški uslužbenec X. razreda je potrebna visoka strokovna izobrazba in uspešno opravljeno osnovno usposabljanje za delo v vojski.

V naziv višji vojaški uslužbenec X. razreda lahko napreduje višji vojaški uslužbenec IX. razreda, ki ima predpisano izobrazbo in je razporejen na formacijsko dolžnost višji vojaški uslužbenec X. razreda  vsaj tri leta z oceno "dober" ali vsaj dve leti z oceno "odličen".
Naziv višji vojaški uslužbenec X. razreda je primerljiv je s činom nadporočnika.

Višji vojaški uslužbenec XI. razreda

Za imenovanje v naziv višji vojaški uslužbenec XI. razreda je potrebna visoka strokovna izobrazba in uspešno opravljeno osnovno usposabljanje za delo v vojski.

V naziv višji vojaški uslužbenec XI. razreda lahko napreduje višji vojaški uslužbenec X. razreda, ki ima predpisano izobrazbo in je razporejen na formacijsko dolžnost višji vojaški uslužbenec XI. razreda  vsaj tri leta z oceno "dober" ali vsaj dve leti z oceno "odličen".
Naziv višji vojaški uslužbenec XI. razreda je primerljiv je s činom stotnika.

Višji vojaški uslužbenec XII. razreda

Za imenovanje v naziv višji vojaški uslužbenec XII. razreda je potrebna visoka strokovna izobrazba in uspešno opravljeno osnovno usposabljanje za delo v vojski.

V naziv višji vojaški uslužbenec XII. razreda lahko napreduje višji vojaški uslužbenec XI. razreda, ki ima predpisano izobrazbo in je razporejen na formacijsko dolžnost višji vojaški uslužbenec XII. razreda  vsaj tri leta z oceno "dober" ali vsaj dve leti z oceno "odličen".
Naziv višji vojaški uslužbenec XII. razreda je primerljiv je s činom majorja.

Višji vojaški uslužbenec XIII. razreda

Za imenovanje v naziv višji vojaški uslužbenec XIII. razreda je potrebna visoka strokovna izobrazba in uspešno opravljeno osnovno usposabljanje za delo v vojski.

V naziv višji vojaški uslužbenec XIII. razreda lahko napreduje višji vojaški uslužbenec XII. razreda, ki ima predpisano izobrazbo in je razporejen na formacijsko dolžnost višji vojaški uslužbenec XIII. razreda vsaj tri leta z oceno "dober" ali vsaj dve leti z oceno "odličen".
Naziv višji vojaški uslužbenec XIII. razreda je primerljiv je s činom podpolkovnika.

Višji vojaški uslužbenec XIV. razreda

Za imenovanje v naziv višji vojaški uslužbenec XIV. razreda je potrebna visoka strokovna izobrazba in uspešno opravljeno osnovno usposabljanje za delo v vojski.

V naziv višji vojaški uslužbenec XIV. razreda lahko napreduje višji vojaški uslužbenec XIII. razreda, ki ima predpisano izobrazbo in je razporejen na formacijsko dolžnost višji vojaški uslužbenec XIV. razreda vsaj dve leti z oceno "odličen".
Naziv višji vojaški uslužbenec XIV. razreda je primerljiv je s činom polkovnika.

Višji vojaški uslužbenec XV. razreda

Za imenovanje v naziv višji vojaški uslužbenec XV. razreda je potrebna univerzitetna strokovna izobrazba in uspešno opravljeno osnovno usposabljanje za delo v vojski.

V naziv višji vojaški uslužbenec XV. razreda lahko napreduje višji vojaški uslužbenec XIV. razreda, ki ima predpisano izobrazbo in je razporejen na formacijsko dolžnost višji vojaški uslužbenec XV. razreda vsaj eno leto z oceno "odličen".
Naziv višji vojaški uslužbenec XV. razreda je primerljiv je s činom brigadirja.

Postani vojak na Facebooku

Andreja Leški-judo, Športna enota Slovenske vojske Danes smo na treningu obiskali pripadnico Športne enote Slovenske vojske,vrhunsko športnico, judoistko Andrejo Leški...

Več na Facebooku >

V našem uredništvu se je oglasil nagrajenec naše nagradne igre Matjaž, ki je za nagrado prejel nahrbtnik, spalno vrečo, šotorsko krilo, menažko, čutaro, pribor, baterijsko svetilko, vetrovko, telovadn...

Več na Facebooku >

Slovesna prisega v Vipavi V Veščinskem centru v Vipavi so prisegli domovini kandidati za vojake generacije januar 2019 in vojaki prostovoljci 70...

Več na Facebooku >