Družinska podpora

Z mislijo na družino

Odločitev za vojaški poklic ni le stvar posameznika, temveč celotne družine. Služenje domovini je odgovorna naloga in tega se morajo zavedati tako starši bodočega vojaka kot njegov partner.

Npor. Simič Željka, 10. MOTB:
"Na moji karierni poti mi ves čas stojijo ob strani in me podpirajo moji starši in moj partner, ki razumejo, da je služba domovini taka služba, pri kateri si večkrat tudi odsoten."

Eden od pomembnih vidikov vojakovega zadovoljstva pa je prav njegova družina. Če je vojak prepričan, da je doma vse v redu in da je njegovi družini zagotovljena določena oblika organizacijske podpore, bo bolje opravil svoje delo. Vsak dan se poleg prednosti, ki jih prinaša naš poklic, soočajo tudi s težavami, ki so posledica vojaškega načina življenja. Pripadniki vojske so pogosto ločeni od družine, kar zahteva določeno prilagajanje obeh strani.

Skrb za pripadnike Slovenske vojske

Sodobna vojaška organizacija, kot je Slovenska vojska, poskrbi poleg usposabljanja, uniforme, oborožitve in prave opreme, tudi za druge vsakodnevne potrebe svojih pripadnikov. To pomeni, da jim zagotovi določene ugodnosti in se jim tako oddolži za njihova odrekanja.

Socialna varstvena oskrba obsega:

  • svetovanje in pomoč pri reševanju stanovanjskih težav,
  • posredovanje informacij o prostih stanovanjih in pridobitvi stanovanja iz stanovanjskega sklada ministrstva,
  • svetovanje pri zaposlitvi zakonca,
  • svetovanje in pomoč pri zagotavljanju otroškega varstva ter pomoč pri selitvah, če so posledica razporeditve vojaka v drugi kraj.
The remote server returned an error: (400) Bad Request.