Ker boste lahko razvijali svoje znanje

Verjamemo, da je le s primernim znanjem opremljen vojak tudi dober vojak. Zato skrbimo, da je prav vsak posameznik, ne glede na to, ali usposabljamo kandidata za poklicno delo v vojski ali pa prostovoljca na služenju vojaškega roka, deležen enakega temeljnega izobraževanja z možnostjo nadgradnje s specialističnimi znanji. Naš sistem izobraževanja omogoča prehodnost civilnih poklicev v vojaške in obratno.

Načrtno, strokovno in učinkovito

Sistem vojaškega usposabljanja in izobraževanja obsega temeljno, osnovno in dopolnilno vojaško izobraževanje in usposabljanje. Tako vsem kandidatom zagotavljamo:

  • sistematično in načrtno pripravo za začetne dolžnosti v vojaškem poklicu,
  • nenehno nadgrajevanje strokovne vojaške usposobljenosti,
  • usposabljanje za dolžnosti posameznega vojaškega poklica.

Sistem omogoča redne oblike izobraževanja in usposabljanje iz dela ter izobraževanje in usposabljanje ob delu in na daljavo. Po obsegu, organiziranosti in vsebini izobraževanja in usposabljanja je prilagojen načrtovani strukturi in nalogam vojske, s poudarkom na praktičnem usposabljanju posameznika in osnovnih taktičnih enot.

Sodelovanje z različnimi izobraževalnimi ustanovami

Center vojaških šol (CVŠ) kot nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter znanstvenoraziskovalnega dela in tehnološkega razvoja redno sodeluje z domačimi in tujimi izobraževalnimi ustanovami in enotami Slovenske vojske. V sodelovanju s civilnimi izobraževalnimi ustanovami izvaja predvsem najvišje oblike izobraževanja, kot je podiplomski študij. Z vgrajevanjem vojaških modulov v programe višjih in visokih šol in fakultet uvajamo izobraževanje za pridobitev osnovne izobrazbe, dopolnilno vojaško izobraževanje in usposabljanje pa se izvajata tudi v tujini.

Vrhunska oprema za najboljše rezultate

Našim vojakom so v sistemu izobraževanja in usposabljanja zagotovljeni simulatorji, naprave, pripomočki in simulacije za virtualno usposabljanje posameznikov, posadk in enot. Prilagajanje pogojev usposabljanja realnim razmeram je ključno za doseganje potrebne usposobljenosti pripadnikov Slovenske vojske, zato redno skrbimo za posodabljanje strelišč in vadišč tako na terenu kot znotraj posameznih vojašnic.

Prijavi se in postani vojak SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.