Izkušnje, ki jih ne moreš dobiti drugje

Slovenska vojska sodeluje v mirovnih operacijah in na misijah pod okriljem Organizacije združenih narodov, Evropske unije in Nata. S tem aktivno prispeva k preprečevanju konfliktov in obvladovanju kriz po svetu. Naši pripadniki so po svoji usposobljenosti in profesionalnem delu enakovredni vojakom iz drugih držav.

Mirovne operacije v najširšem pomenu besede so vse oblike vojaških in nevojaških aktivnosti, ki potekajo v kontekstu političnih in diplomatskih prizadevanj za vzpostavitev in ohranjanje mednarodnega miru.

Podpolkovnik Big Murat, poveljnik 6. bat. 2. brig. 207. korpusa afganistanske narodne vojske:

»V primerjavi z drugimi so slovenski mentorji zelo izkušeni in inštruirajo neposredno. Želim, da bi vaši mentorji mentorirali več naših vojakov tudi v drugih bataljonih.«

Mednarodno delovanje je ena od temeljnih nalog Slovenske vojske

Slovenska vojska je prvič napotila svoje pripadnike v operacijo kriznega odzivanja leta 1997. Kontingent Slovenske vojske v humanitarni operaciji Alba v Albaniji so sestavljali pripadniki zdravstvene enote in štirje častniki za povezavo.

Doslej je na misijah sodeloval že vsak tretji pripadnik Slovenske vojske. Na ta način pridobivamo veliko novega znanja in izkušenj za opravljanje nalog v mednarodnih operacijah in misijah.

Pogoji za sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah:

  • vojaška usposobljenost,
  • znanje angleškega jezika,
  • ustrezen čin oziroma razred pri vojaških uslužbencih,
  • ustrezne izkušnje.

Enota odpotuje na misijo šele, ko doseže ustrezno raven opremljenosti in usposobljenosti. Delo na misiji traja 6 mesecev, posameznikom pa se mandat lahko podaljša. Po vrnitvi se vključijo v življenje in delo matične enote v Sloveniji.

Tri do štirikrat večje plačilo

Plače pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske, ki so napoteni na opravljanje nalog v tujini, se povečajo z različnimi dodatki, odvisne pa so od:

  • države, kamor so napoteni,
  • stopnje nevarnosti,
  • posebnih okoliščin,
  • dolžnosti, ki jih vojaki opravljajo.

Informativni (bruto) izračun za pripadnike KFOR:

DOLŽNOST OSNOVA 8. čl. 9. čl. 10.čl. 11. čl.
Vojak II 1.298,97 600 750 300 0
Vojak I 1.391,75 600 750 300 0
Poddesetnik 1.438,14 600 750 300 0
Desetnik 1.484,53 600 750 300 0
Naddesetnik 1.530,93 600 750 300 0
Vodnik 1.670,09 600 750 300 0
Višji vodnik 1.762,88 600 750 300 0
Štabni vodnik    1.948,45     600     750      300      0
Stotnik 2.690,71 600 750 300 0

 

8. člen - dodatek za nevarnost na območju delovanja se razlikuje glede na državo, v katero je pripadnik napoten, in se giblje med 500 € in 1200 €.

9. člen - dodatek za nevarne naloge se spreminja glede na to, v kakšni enoti je pripadnik v tujini (bojni del, NPE...) in se giblje med 500 € in 750 €, odvisno od države napotitve.

10. člen - dodatek za posebne pogoje bivanja in delovanja je 600 € ne glede na državo (razen CE strukture v Makedoniji in Srbiji, kjer dodatka ni).

11. člen - dodatek za poveljevanje dobi pripadnik, ki ima vlogo poveljujočega in znaša od 300 € do 500 €.

Vsi pripadniki Slovenske vojske, ki so napoteni na opravljanje nalog v tujino, imajo pravico do obveznega pokojninskega zavarovanja oz. do zavarovalne dobe s povečanjem in 24-urnega nezgodnega zavarovanja za čas opravljanja nalog na operaciji kriznega odzivanja.

Prijavi se in postani vojak SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.