Razpoznavna značka

Razpoznavno značko morajo nositi pripadniki stalne sestave SV, pogodbeni pripadniki rezervne sestave, kadar so na usposabljanju oziroma na mednarodni operaciji ali misiji, prostovoljci na služenju vojaškega roka v času služenja in tudi civilni strokovnjaki v času, ki ga preživijo na misiji. Razpoznavna značka se podeli samo enkrat.

Karakteristike

Izdelana je iz nemagnetnega, biološko in kemično nereagentnega jekla in nekaj mangana, debeline 1 mm, dolžine 55 mm in širine 27 mm. Vzdržati mora najmanj 10 minut temperaturo 1000 stopinj C v atmosferi. Na sredini ima utor in graviran znak SV. Če se značka prelomi, se prelomi tudi znak.

Nad znakom so gravirani: začetnica imena, priimek, enotna matična številka občana in oznaka krvne skupine. Enaki podatki so gravirani pod znakom.

Razpoznavna značka visi na verižici dolžine 700 mm, skupaj s spojnico. Izdelana je iz procroma. Vzdržati mora najmanj 10 minut temperaturo 1000 stopinj C v atmosferi. Zaradi varnosti verižica ne sme zdržati več kot 15 do 17 kp natezne sile.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.