Za pestro življenje po službi

V Slovenski vojski izvajamo številne aktivnosti na področju vsestranske skrbi za svoje nekdanje pripadnike. Cilj teh aktivnosti je, da se jim omogoči kakovostno preživljanje obdobja, ko niso več v službi v vojski ali pa so po koncu aktivnega službovanja upokojeni.

Stanka Zorn, upokojenka Slovenske vojske : 
»Človek ima dve družini, ena je doma, druga je v službi, le da je tista v službi številčnejša in dalj časa smo v njej kot doma. Ko greš v pokoj, nastane v vsakem primeru neka praznina. In zato, vračati se nazaj, tudi če samo občasno, je zelo lepo. Če pa je to oplemeniteno z nekimi vsebinami, ki so nam blizu, in če se srečujemo z bivšimi sodelavci, potem to polni dušo in daje motiv za naprej.«

Kdo je deležen skrbi?

Upravičeni so:

 • invalidi,
 • upokojenci,
 • svojci umrlih na nalogah,
 • pripadniki, ki jim je prenehala pogodba o zaposlitvi zaradi starosti,
 • pripadniki, ki jim je prenehala pogodba o zaposlitvi brez krivdnih razlogov, pa so v SV delali najmanj 5 let,
 • nekdanji pripadniki pogodbene rezerve SV.

Za aktivne pripadnike, ki jim je prenehala pogodba o zaposlitvi, smo pripravili oblike skrbi in pomoči pri novi zaposlitvi. Vojak se med aktivnim služenjem ves čas usposablja in dodatno izobražuje, zato ima uporabna znanja za delo na mnogih drugih področjih.

Pripadniku, kateremu je prenehala pogodba o zaposlitvi pa je v Slovenski vojski delal najmanj pet let, omogočamo:

 • uporabo klubskih prostorov, športnih in drugih objektov v vojašnici ali drugem najbližjem objektu ministrstva;
 • pravno svetovanje v zadevah, povezanih z njihovim delom na ministrstvu,
 • pridobitev izkaznice nekdanjega pripadnika po upokojitvi.

Pripadniki, ki so do upokojitve delali na ministrstvu:

 • lahko zaprosijo za podaljšanje najemne pogodbe ali odkup službenega stanovanja;
 • imajo pravico, da ob določenih priložnostih nosijo službeno uniformo brez položajnih oznak;
 • imajo pravico do pogreba z vojaškimi častmi, na način in pod pogoji, določenih v pravilih službe.

Vabljeni v Medgeneracijsko informativno središče ( MIDS )

Vsakodnevno lahko največ prostočasnih potreb zadovoljite MIDS v Ajdovščini, Slovenski Bistrici, Novem mestu in Ljubljani, kjer je poskrbljeno za organizirano izvajanje raznovrstnih aktivnosti v krogu ljudi, ki se med seboj že dolgo poznajo in delijo podobne življenjske izkušnje.

V MIDS - su se izvajajo različne dejavnosti, predvsem pa:

 • druženja in srečanja,
 • kulturne dejavnosti,
 • organiziranje razstavljanja muzejskih in drugih zbirk,
 • okrogle mize,
 • predavanja in tečaji,
 • razne delavnice (slikarska, modelarska, fotografska, …),
 • branje knjig, revij in dnevnega časopisja,
 • rekreacija in pohodi,
 • ekskurzije, letno srečanje in taborjenje.

Skupine za kakovostno starost:

Zdaj deluje 13 skupin razporejenih po celi Sloveniji, ki omogočajo aktivnosti po interesih posamezne skupine in samopomoč v primeru težjih življenjskih dogodkov. Skupine so povezane v mrežo skupin in so strokovno vodene z po dvema usposobljenima voditeljema ter s strani Sektorja za vojaške zadeve in ob znanstveni asistenci Inštituta Antona Trstenjaka.

Prostovoljsko društvo za kakovostno starost Ministrstva za obrambo:

Prostovoljsko društvo za kakovostno starost Ministrstva za obrambo povezuje zaposlene v obrambnem sistemu, upokojene pripadnike in zainteresirane občane z nalogo organiziranja vseh dejavnosti, ki se izvajajo v procesu skrbi za nekdanje pripadnike v duhu izboljšanja socialnega položaja nekdanjih pripadnikov.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.