Zakaj postati vojak?

Slovenci smo danes državljani združene Evrope in člani najmočnejše vojaško-politične in obrambne zveze na svetu. Prav zato je vse bolj pomembno aktivno sodelovanje Slovenske vojske pri zagotavljanju miru, varnosti in stabilnosti v mednarodni skupnosti. Slovenska vojska je postala sodobna in učinkovita vojaška organizacija, ki jo sestavljata poklicna vojska in pogodbena rezerva.

Razlogov, zakaj bi se pridružili Slovenski vojski, je veliko:

Ker boste za svoje delo nagrajeni
Delo v Slovenski vojski je vsekakor zanimivo in pestro. Eden od ključnih dejavnikov pri odločanju za vsak poklic pa je tudi plačilo.

Ker boste z voljo in vztrajnostjo zgradili uspešno kariero
Delo v Slovenski vojski ni običajno delo. Če želite zgraditi kariero, na katero boste lahko ponosni, potem ste prišli na pravo mesto.

Ker boste lahko razvijali svoje znanje
Verjamemo, da je le s primernim znanjem opremljen vojak, dober vojak. Zato skrbimo, da je v Slovenski vojski prav vsak posameznik deležen enakega temeljnega izobraževanja z možnostjo nadgradnje s specialističnimi znanji.

Ker boste vedno v najboljši formi
Vojaški poklic zahteva tudi odlično telesno in psihično pripravljenost. Vsem dobro znani rek "Zdrav duh v zdravem telesu" smo v Slovenski vojski nadgradili v "Močan duh v močnem telesu".

Ker je znanje vojaka cenjeno
Tudi delodajalci v civilnem okolju želijo sodelavca, ki zna izpolnjevati dolžnosti, je urejen in vzoren, lojalen in vreden zaupanja. Vse omenjene vrednote ima pripadnik Slovenske vojske.

 

Poklic pripadnika Slovenske vojske je poklic, na katerega boste lahko ponosni!

Vojaki Slovenske vojske pomembno prispevamo k obrambni sposobnosti države in k svetovnemu miru. Prav tako uspešno sodelujemo s civilnim okoljem tako, da pomagamo prebivalstvu pri zaščiti njegovega premoženja ob naravnih nesrečah ali sodelujemo pri reševanju ponesrečenih v gorah. Za vse te naloge, ki jih spremljajo grožnje in tveganja, pa je potrebna samozavest in dobra usposobljenost in vse to pripadniki Slovenske vojske imamo!

The remote server returned an error: (400) Bad Request.