Dan CZU

PP

Dan Centra za združeno usposabljanje

Pripadniki Centra za združeno usposabljanje so v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni praznovali svoj dan. Ob tej priložnosti je poveljnik centra pk. Vlado Pakiž iz rok NGŠSV generalmajorja dr. Andreja Ostermana prejel bojno zastavo centra.
Center za združeno usposablja je enota Slovenske vojske, ki izvaja usposabljanja in ocenjevanja usposobljenosti pripadnikov, poveljstev enot Slovenske vojske ter vodi in upravlja s poligoni, njegovimi vadišči, strelišči, infrastrukturnimi objekti in sredstvi v okviru Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna.

Generalmajor Andrej Osterman, načelnik Generalštaba Slovenske vojske: "Ste tisti, ki zagotavljate pogoje za realistično usposabljanje enot Slovenske vojske in enot partnerskih držav...Prepričan sem, da boste svojo bojno zastavo nosili ponosno in častno, da ne bo sile, ki vam bi jo iztrgala iz rok!"

Polkovnik Vlado Pakiž, poveljnik CZU: "Stremljenje k razvoju in napredku pred nas postavlja nove izzive. Zaupam vam in verjamem, da bomo skupaj uspešni tudi v prihodnje!"

Pred odhodom na mirovno operacijo in misijo

Pripadniki Slovenske vojske morajo pred odhodom v mirovne operacije in na misije opraviti številna zahtevna usposabljanja, na katerih pridobijo dodatna vedenja o nalogah, ki jih bodo opravljali, ter specifičnih oblikah bojevanja in postopkih, ki jih bodo morali poznati in tudi upoštevati.

Novice

Na vaji Zvezda Triglava 2019

Vojaški tabori - ocena odlično

Letos poleteli že 551-krat

The remote server returned an error: (400) Bad Request.