Konvoji Slovenske vojske

PP

Konvoji Slovenske vojske

Ena od oblik krepitve civilno vojaškega sodelovanja na Dolenjskem in v Beli Krajini so prav gotovo tudi konvoji Slovenske vojske, ki jih Teritorialni polk 72. brigade izvaja že četrto leto zapored. Do sedaj so izvedli že 8 konvojev in tako obiskali Metliko, Semič, Črnomelj, Trebnje, Mirno Peč, Miren, Mokronog, Šentrupert, Žužemberk, Stražo, Dolenjske Toplice, Škocjan, Šmarjeto, Vinico, Podzemelj, Dragatuš, Stopiče, Šentjernej in Otočec.
Scenarij prireditve je preprost in učinkovit: pripadniki enot, ki sobivajo v Vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu se zgodaj zjutraj vkrcajo v vojaška vozila in se odpeljejo v kraje, kjer Slovenska vojska sicer ni prisotna. Sodelujoče enote predstavijo svojo opremo in vojaški poklic, pripadniki Uprave za obrambo Novo mesto pa seznanijo mlade z možnostmi sodelovanja s Slovensko vojsko.

Polkovnik Vasilije Maraš, poveljnik Teritorialnega polka 72. brigade:

"S takšnimi obiski na šolah po celotni Dolenjski v zadnjih letih prikazujemo zgodovino, tradicijo in pomen Slovenske vojske. Vzpostavljamo neposreden stik s prebivalstvom in izboljšujemo sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, ob tem pa izvajamo tudi promocijo vseh oblik sodelovanja s Slovensko vojsko."

 

Učna ura športa, vojaške zgodovine in domoljubja

Bistveni vsebinski del prireditve je športno-zgodovinski kviz za devetošolce, v katerem se sodelujoči ekipi pomerita v teku in odgovarjanju na različna vprašanja iz stoletne vojaške zgodovine Slovencev od Soške fronte preko narodnoosvobodilne borbe, osamosvojitvene vojne pa do sodobnega bojevnika 21. stoletja. Poseben poudarek je namenjen domoljubju, saj je obvezni del programa tudi pozdrav zastavi, ki ga izvajajo petošolci in prepevanje slovenske himne. Na prireditvi je poskrbljeno tudi za najmlajše, saj jim je na voljo 'mini vojaški poligon' na katerem se lahko preizkusijo.

Polona Kambič, županja občine Semič:

"Pripravili ste nam lepo doživetje, poučno in polno energije za našo državo Slovenijo. Želim si, da bi takšna srečanja ohranili, saj na ta način približujemo Slovensko vojsko nam navadnim ljudem, ki se ob tem zavemo, da moramo imeti nekoga, ki bdi nad našo svobodo."

Predstavitev vojaškega poklica, opreme in oborožitve

Pripadniki 2. čete 10. pehotnega polka 1. BR, Inženirske čete RB 72. BR, Čete vojaške policije RB 72. BR, Obveščevalno izvidniše čete - enote brezpilotnih letal RB 1. BR, Vojaškega vikariata in Uprave za obrambo Novo mesto mladim pokažejo del svoje opreme in oborožitve, jih povabijo na vojaška tabora, predstavijo možnost prostovoljnega služenja vojaškega roka in tudi možnost zaposlitve v Slovenski vojski. Na ogled je tudi kar nekaj kosov opreme in orožja iz I. in II. svetovne vojne ter vojne za Slovenijo.

Zvonimira Kostrevc, ravnateljica Osnovne šole Mokronog:

"Dragi pripadniki Slovenske vojske: Z velikim veseljem smo vas sprejeli v našo sredino in se vam toplo zahvaljujemo za to uro zgodovine ter državljanske in domovinske vzgoje. Hvala tudi za del poklicne orientacije, verjamem, da ste s svojim prikazom navdušili marsikoga od naših učencev."

Konvoji Slovenske vojske 2014 - 2016

Konvoj Bela Krajina 2014

Konvoj Mirnska dolina 2015

Konvoj Bela Krajina 2015

Trebnje, Mirna Peč 2016

 

 

 

Novice

Na vaji Zvezda Triglava 2019

Vojaški tabori - ocena odlično

Letos poleteli že 551-krat

The remote server returned an error: (400) Bad Request.