Na Mlakah je pokalo

PP

Kandidati za vojake in prostovoljci so metali ročno bombo

Kandidati za vojaka generacije marec 2017 in vojaki 62. generacije na prostovoljnem služenju so tik pred koncem temeljnega vojaško-strokovnega usposabljanja doživeli ognjeni krst, saj so v okviru programa temeljnega vojaško-strokovnega usposabljanja izvajali met defenzivne bombe. Predhodno so izvedli temeljite teoretične priprave in vadili met tudi s šolsko bombo, tako da je preizkus z bojno bombo potekal brez zapletov. Res je bilo pred preizkusom med pripadniki čutiti nekaj treme, morda celo strahu pred bombo, ki vsebuje 7000 krogljic, ki se razletijo v vseh smereh, a je bil strah po preizkusu kmalu pozabljen, saj so vsi pripadniki v en glas zatrjevali, da bi preizkus takoj še enkrat ponovili.

Varnost na prvem mestu

Za brezhibno izvedbo preizkusa meta ročne bombe gre v prvi vrsti zahvala inštruktorjem Veščinskega centra, ki so odlično pripravili kandidate. Seveda pa ne smemo pozabiti bombnih tehnikov, ki so pred preizkusom preverili brezhibnost bomb in pripadnikov Vojaške zdravstvene enote, ki so, kot vedno, kadar usposabljanja potekajo z bojnim strelivom, na licu mesta v pripravljenosti za nudenje prve pomoči in morebiten transport do zdravstvene ustanove.

Prisega domovini

Temeljno vojaško-strokovno usposabljanje bo za kandidate in prostovoljce, ki so pričeli s služenjem v mesecu marcu, zaključeno s slovesno prisego domovini, ki bo tokrat še posebej slovesna, saj bo vojake pozdravil tudi vrhovni poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije Borut Pahor. Prireditev bo v četrtek 8. 6. 2017 ob 16 uri v dvorcu Lantieri v Vipavi.

Več slik na našem facebooku

 

 

 

Novice

Poziv pogodbenim rezervistom

Na vaji Zvezda Triglava 2019

Vojaški tabori - ocena odlično

The remote server returned an error: (400) Bad Request.