Na vaji FALCO VII

PP

Na vaji enot JRKBO

Namen vaje, ki je potekala pod vodstvom Laboratorija za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (LAB JRKBO) Vojaške zdravstvene enote Slovenske vojske, je bil urjenje skupnega delovanja enot Slovenske vojske, ki imajo zmogljivosti za delovanje na področju biološke obrambe in ob sodelovanju referenčnih laboratorijev izvesti realistično usposabljanje na področju biološkega nadzora, vzorčenja in identifikacije.

Lt1 Petr SVITIL, 31 CBRN defence regiment, Vojska Republike Češke: "Na vaji opazujem vaše postopke in jih primerjam z našimi."

Cilj vaje, na kateri so bili uporabljeni pravi agensi, je bil nadgraditi znanje ter usposobljenost. Na vaji so lahko preverili nove metode in postopke pri odkrivanju bioloških agensov, urili postopke poveljevanja, vodenja in kontrole enot ter spremljanja situacije na poveljniškem mestu.

Vajo so spremljali tudi pripadniki ameriške vojske in en pripadnik češke vojske.

Več slik na našem facebooku

Novice

Zdravstveni delavci so se usposabljali

Postani častnik v Slovenski vojski

Generalštab Slovenske vojske vabi kandidate za častnike na selekcijo za 31. generacijo Šole za častnike

264 štipendij MORS

Postani vojak na Facebooku

Reportažo z usposabljanja rezervistov razporejenih v Vojaško zdravstveno enoto smo objavili na https://www...

Več na Facebooku >

Pripadniki Slovenske vojske so sodelovali na mednarodni vojaški vaji Certex v Latviji, kjer je potekala Nato certifikacija enot eFP (Enhanced Forward Presence)...

Več na Facebooku >

Še nekaj video utrinkov s seznanitve z vojaško dolžnostjo v vojašnici Petra Petriča v Kranju...

Več na Facebooku >