Na vaji Lipicanec III

PP

Na vaji Lipicanec III

Na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna se je končala mednarodna vojaška vaja, katere namen je bil izboljšanje usposobljenosti in medsebojne povezljivosti podrejenih enot Logistične brigade v postopkih zavezništva.

Veliko število sodelujočih

Poleg pripadnikov Logistične brigade in drugih enot Slovenske vojske (150 pripadnikov) so sodelovali tudi pripadniki logističnega bataljona 173. padalske brigade oboroženih sil ZDA (250 pripadnikov). V sklopu vaje so se usposabljali tudi usmerjevalci združenega ognja, ki prihajajo iz 72. brigade, ESD in 152. letalske eskadrilje. Sodelovala so tudi letala Pilatus PC-9M in helikopter Cougar 151. helikopterske eskadrilje.


Ob razvijanju taktičnih znanj in postopkov, ki zagotavljajo osnovno bojno pripravljenost in usposobljenost ter izmenjavi izkušenj in usposabljanju na področju logistične podpore, je eden izmed glavnih ciljev vaje tudi medsebojno sodelovanje in razumevanje med pripadniki in pripadnicami dveh prijateljskih vojsk.

Prikazna vaja

Predstavnikom medijev in gostom so predstavili taktični operativni center, ameriški logistični center v Postojni, zaključili pa so na OSVAD SV Postojna z dinamično predstavitvijo medsebojne povezljivosti logističnih enot v postopkih zavezništva. Prikazali so taktične postopke ob stiku kolone s sovražnikom. Poleg pripadnikov LOGBR in 173. ABCT so z zrakoplovoma sodelovali tudi pripadniki 15. PVL.

Fotogalerija

Usposabljanje usmerjevalcev združenih ognjev

V sklopu vaje Lipicanec III so se usposabljali tudi usmerjevalci združenih ognjev (JTAC) iz 72. BR, ESD in 173. ABCT. Ob podpori letala Pilatus PC-9 - Hudournik 15. polka vojaškega letalstva so navajali letalski ogenj (bombe in mitraljez) na cilje na zemlji.

Fotogalerija

Pripenjanje tovora na helikopter (Sling Load)

Eden od bolj zahtevnih logističnih postopkov je prav gotovo pripenjanje tovora na helikopter, ki lebdi le nekaj centimetrov nad glavami vojakov. V okviru vaje Lipicanec III so pripadniki slovenske in ameriške vojske ob podpori 151. helikopterske eskadrilje uspešno izvedli pripenjanje tovora na helikopter.

Fotogalerija

Prečiščevanje vode

Voda je vir življenja, dostop do čiste, pitne vode pa pogoj za obstoj človeka. Tega se zavedamo tudi v obrambnem sistemu in imamo za to določene zmogljivosti, ki jih lahko v primeru potrebe ponudimo tudi sistemu zaščite in reševanja. Pripadniki 670. LOGP so svojo izurjenost dokazali tudi na mednarodni vojaški vaji Lipicanec III.

Fotogalerija

 

Novice

Poziv pogodbenim rezervistom

Na vaji Zvezda Triglava 2019

Vojaški tabori - ocena odlično

The remote server returned an error: (400) Bad Request.