Nadzor množic in nemirov

PP

Nadzor množic in nemirov

Priprave na prevzem nalog na Kosovu

V juniju 2018 bo na Kosovo odšel že 37. slovenski kontingent. Na mirovno misijo odhaja motorizirana četa Sierra, ki jo v glavnem sestavljajo pripadniki 10. pehotnega polka, popolnjena pa je še s pripadniki Rodovskega bataljona 1. brigade, 132. gorskega polka in Logistične brigade.

Pripadniki in pripadnice 37. kontingenta Slovenske vojske, ki bodo odšli na misijo KFOR na Kosovo bodo pred odhodom na območje delovanja izvedli vsa potrebna dodatna usposabljanja pred prevzemom operativnih nalog na Kosovu. Med drugim se usposabljajo s področij postopkov nadzora množic in obvladovanja strahu pred ognjem.

Stotnik Tomaž Kurdija, višji častnik VP: "Vojake naučimo kako minimizirati nevarnost v primeru, da bi prišlo pri izvajanju postopkov nadzora množic in nemirov do uporabe molotovk."

Vojakinja Nataša Bende, 10. pehotni polk: "Usposabljanja so zanimiva in razburljiva, na začetku je malo vznemirjenja, ko pa greš skozi oganj dva krat, tri krat pa postane že zabavno."

Vojak Miha Samprimožnik, 10. pehotni polk: "Na misijo si želim iti zaradi izzivov, izkušenj, in pa seveda denarja, saj je plača tri krat višja."

Usposabljanja izvajajo vojaški policisti

Pripadnike čete Sierra iz postopkov nadzora množic in nemirov usposabljajo vojaški policisti, ki zagotavljajo, da bo na Kosovo odšel visokousposobljen kontingent, ki bo uspešen pri izpolnjevanju svojega poslanstva, saj ima znanje, sposobnosti in motivacijo.
Usposabljanja se bodo zaključila konec meseca maja, ko bo na vrsti preverjanje končnih operativnih zmogljivosti čete Sierra.

Več slik na našem facebooku

Novice

Na vaji Zvezda Triglava 2019

Vojaški tabori - ocena odlično

Letos poleteli že 551-krat

The remote server returned an error: (400) Bad Request.