Okrepljena prednja prisotnost

PP

Na misiji Okrepljena prednja prisotnost

V NATO bataljonski bojni skupini sodeluje tudi 2. slovenski kontingent

Misija Okrepljena prednja prisotnost daje varnostno zagotovilo izpostavljenim vzhodnim zaveznicam ob Baltiku, da za vsako članico stoji celotno zavezništvo oziroma bo vsakršen napad na katero koli članico odvrnjen z ustreznim skupnim vojaškim odzivom zavezništva.
Drugi slovenski kontingent na misiji Okrepljena prednja prisotnost (enhanced Forward Presence – eFP), ki je svoje dolžnosti v bazi Adaži v Latviji prevzel decembra lani, je del NATO bataljonske skupine pod poveljstvom Kanade, v kateri sodelujejo še pripadniki albanske, italijanske, poljske, slovaške in španske vojske.


Stotnik Gorazd Stergar, poveljnik SVNKON 2 eFP:  "Kontingent sestavljajo večnamenski vod za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo iz čete za JRKBO Rodovskega bataljona 72. brigade SV, ki so mu dodani podporni elementi, in sicer usmerjevalci združenih ognjev, vojaška policija ter nacionalni podporni element (NPE), poleg tega pa še pripadniki, ki svoje naloge opravljajo v poveljniško-štabnih strukturah sil eFP."

Poročnica Nataša Murko, poveljnica večnamenskega voda za JRKBO SVNKON 2 eFP: "Odločitev, da bom sodelovala na misiji je povezana z odločitvijo, da sem se pridružila Slovenski vojski. Delo v tujini, v drugi državi je zame velik izziv, vsak dan sodelujemo s pripadniki iz različnih držav, in na ta način pridobivamo neprecenljive izkušnje."

Doseganje povezljivosti z zavezniki

Drugi slovenski kontingent se je integriral v bataljonsko bojno skupino. Skupina za usmerjanje združenih ognjev sodeluje na terenskih usposabljanjih italijanske pehotne čete,  vod JRKBO pa s svojim znanjem, opremo in zmogljivostmi nudi JRKBO podporo bojni skupini. Pripadniki v poveljstvu BBSk so  vključeni v kolektiv poveljstva, vojaška policija pa v delo mednarodne enote VP.
Sodelovanje na misiji prispeva k nadgradnji povezljivosti z zavezniškimi silami, k dvigu usposobljenosti in izurjenosti ter h krepitvi pripravljenosti in bojne sposobnosti enot ter pripadnikov Slovenske vojske.

Več slik na našem facebooku

Novice

Na vaji Zvezda Triglava 2019

Vojaški tabori - ocena odlično

Letos poleteli že 551-krat

The remote server returned an error: (400) Bad Request.