Pripravljeni na misijo

PP

Pripravljeni na misijo

Motorizirana četa 1. brigade, ki se pripravlja na skorajšnji odhod na mirovno misijo na Kosovo, je bila preverjena iz patruljiranja, zavarovanja območij in objektov, taktičnega premika in posredovanja v civilnih množičnih nemirih. Vse naloge je četa zelo dobro opravila. Ocenjevalci so pripravljenost čete ocenjevali po različnih področjih, od kadrovskih, logističnih, področja zvez, do usposobljenosti za izvajanje  taktičnih postopkov.

Major Gregor Hafner, vodja ocenjevalcev:
"Ugotavljanje končnih operativnih zmogljivosti celotnega kontingenta SVNKON KFOR 35 obsega dva velika dela. En del je pregled zmogljivosti kontingenta za izvajanje naloge, drugi del pa je preverjanje pripravljenosti pripadnikov za izvedbo naloge."

Dolgotrajne in temeljite priprave

Četa je v preteklem letu in pol šla skozi različne cikle usposabljanja. V sklepni fazi neposrednih priprav na misijo so vsi pripadniki, kljub napornemu usposabljanju, zelo visoko motivirani. Pripadnike motivira dejstvo, da so vključeni v realno situacijo, ki je prilagojena tisti situaciji, s katero se lahko potencialno srečajo na območju delovanja. 

Udeležba na misiji - tri krat večja plača

Med pripadniki motorizirane čete, ki se tokrat odpravlja na Kosovo je kar nekaj takih, ki so že bili na misijah. Eden od razlogov za ponovno udeležbo na misiji je tudi bistveno večje plačilo za delo na misiji, ki je lahko tudi tri krat večje kot plačilo za delo doma.
Preberi več o mirovnih operacijah in misijah in plačah na MOM.

Več slik na našem facebooku

Novice

Na vaji Zvezda Triglava 2019

Vojaški tabori - ocena odlično

Letos poleteli že 551-krat

The remote server returned an error: (400) Bad Request.