Usposabljanje oddelkov

PP

Usposabljanje oddelkov

Te dni se na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna na Počku in Baču usposabljajo oddelki 2. pehotne čete 74. pehotnega polka 72. brigade. Četa bo v začetku leta 2018 postala sestavni del bataljonske skupine, zato morajo biti njeni pripadniki še posebaj dobro izurjeni. Trenutno se usposabljajo iz postopkov reakcije na stik, načrtovanega napada, prekinitve stika, napada na bunker, vpada v objekt in čiščenja objekta. Usposabljanja potekajo pod budnim nadzorom inštruktorjev Centra za bojno usposabljanje.

Stotnik Gorazd Sagadin, poveljnik 2. pehotne čete 74. PEHP 72. BR:
"Osnove postopkov smo vadili že v vojašnici v Mariboru, tukaj pa s pomočjo inštruktorjev Centra za združeno usposabljanje 'pilimo' postopke.

Stotnik Iztok Legat, Center za združeno usposabljanje:
"Pripadniki se usposabljajo tudi na 'virtualnem bojišču', ki nam omogoča usposabljanje v konkretnih situacijah, ki jih bodo kasneje izvajali tudi na terenu."

Usposabljanje tudi na 'virtualnem bojišču'

V Centru za združeno usposabljanje se vojaki urijo iz bojnih postopkov tudi na tako imenovanem virtualnem bojišču. Gre za računalniški sistem, ki na tridimenzionalnih posnetkih bojišča Poček omogoča vadbo bojnih postopkov.

Usposabljajo se tudi mitraljezci 72. brigade

Ob usposabljanju oddelkov 74. PEHP se na Počku in Baču usposabljajo tudi mitraljezci vseh treh čet 74. pehotnega polka 72. brigade. Posadke se usposabljajo z mitraljezom MAG 7,62 mm v ofenzivnih in defenzivnih postopkih.

Več slik na našem facebooku

Novice

Na vaji Zvezda Triglava 2019

Vojaški tabori - ocena odlično

Letos poleteli že 551-krat

The remote server returned an error: (400) Bad Request.