V rezervo brez odsluženega VR

PP

Po novem v pogodbeno rezervo tudi brez odsluženega vojaškega roka

 

Če nimate odsluženega vojaškega roka (obveznega ali prostovoljnega), imate zdaj priložnost, da se pridružite pogodbeni rezervi Slovenske vojske. Če izpolnjujete sprejemne pogoje in boste izbrani, bo z vami sklenjena pogodba za 7 let. Vaša prva pogodbena obveznost bo temeljno vojaško-strokovno usposabljanje (v nadaljevanju: TVSU), ki bo organizirano v letu 2018. Usposabljali se boste lahko skupaj z vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka ali s kandidati za poklicne vojake, odvisno od termina, ki ga boste izbrali sami:

 

Okvirni terminski načrt TVSU v letu 2018

TVSU JAN18 (15. 1. - 20. 4. 2018)
I. faza: 15. 1. 18 – 2. 2. 18, II. faza: 5.2.18 – 16. 3. 18, III. faza: 19.3.18 – 20. 4. 18

TVSU MAR18 (5. 3. - 8. 6. 2018 - PSVR)
I. faza: 5.3.18 – 23. 3. 18, II. faza: 26.3.18 – 4. 5. 18, III. faza: 7.5.18  - 8. 6. 18

TVSU MAJ18 (14. 5. - 17. 8. 2018)
I. faza: 14.5.18 – 1. 6. 18, II. faza: 4.6.18 – 13. 7. 18, III. faza: 16.7.18 – 17. 8. 18

TVSU JUNIJ18 (18. 6. – 21.9. 2018 - PSVR)
I. faza: 18.6.18 – 6. 7. 18, II. faza: 9.7.18 – 17. 8. 18, III. faza:20.8.18 – 21. 9. 18

TVSU SEP18 (10.9. - 14. 12. 2018 - PSVR)
I. faza: 10.9.18 – 28. 9. 18, II. faza: 1.10.18 – 9. 11. 18, III. faza: 12.11.18 – 14. 12. 18

TVSU NOV18 (5. 11. - 15. 2. 2019)
I. faza: 5.11.18 – 23. 11. 18, II. faza: 26.11.18 – 4. 1. 19, III. faza: 7. 1.19 – 15. 2. 19

Opomba: Izbirali boste lahko med šestimi temini TVSU. Program TVSU lahko opravite v enem terminu ali v največ treh terminih (npr. 1. fazo v januarskem, 2. fazo v majskem in 3. fazo v septembrskem terminu). Če TVSU ne boste opravili v enem terminu priporočamo, da se med posameznimi fazami čim več ukvarjate s športom oziroma vzdržujete svojo psihofizično pripravljenost, s čimer se boste izognili morebitnim težavam ob vrnitvi na usposabljanje.

Med TVSU se boste usposobili in izurili za preživetje na bojišču in za samostojno opravljanje temeljnih nalog vojaka posameznika v različnih razmerah in dosegli ustrezno raven psihofizične pripravljenosti.

Do zaključka TVSU vam pripada 50 odstotkov plačila za pripravljenost, ki ga prejemajo rezervisti z odsluženim vojaškim rokom. To pomeni, da za mesec dni (ko niste na TVSU) prejmete nekaj manj kot 80 €. Za čas ko ste na TVSU pa vam pripada plačilo za udeležbo na usposabljanju enako kot za rezerviste z odsluženim vojaškim rokom (za vojaka od 14 do 28 € za en dan) in ostala plačila (nadomestilo plače za zaposlene oz. denarno nadomestilo za brezposelne, povračilo potnih stroškov) in druge ugodnosti (plačilo za pripravljenost in usposabljanje se ne všteva v dohodnino, lahko pa vpliva na višino socialnih transferjev – npr. na štipendijo, otroški dodatek, denarno socialno pomoč, plačilo vrtca…).

Program TVSU je podlaga za nadaljnje vojaškostrokovno usposabljanje, med katerim boste najprej pridobili specialistično vojaško znanje in se usposobili za opravljanje določene vojaškoevidenčne dolžnosti, kot je npr. strelec, namerilec, vezist,…

Za podrobnejše informacije nam pišite na e-naslov naborna.pisarna@mors.si, pokličite na brezplačno tel. št. 080 1322 ali se oglasite na upravi za obrambo, ki vas vodi v vojaški evidenci.

Več filmov o pogodbeni rezervi

Novice

Poziv pogodbenim rezervistom

Na vaji Zvezda Triglava 2019

Vojaški tabori - ocena odlično

The remote server returned an error: (400) Bad Request.