V Vipavi je bilo slovesno

PP

V Vipavi je bilo slovesno

Prisegli domovini

V Veščinskem centru v Vipavi je ob zaključku usposabljanja domovini slovesno priseglo 18 vojakov in vojakinj 64. generacije PSVR iz Novega mesta in 19 kandidatov in kandidatk za vojake generacije september 2017. Z osnovnim vojaško-strokovnim usposabljanjem pa je uspešno zaključilo tudi 17 vojakov in vojakinj. 

Podpolkovnik Iztok Stavanja, poveljnik Veščinskega centra: "Vstopili ste v prav poseben red, v katerem se ravnamo po načelih vojaške kulture in spoštujemo moralna načela, ki veljajo znotraj vojske, še bolj pa izven nje, da boste nekoč, če bo to potrebno, za varnost drugih dali tudi najdragocenejše, kar premorete."

Brigadir Vilibald Polšak, poveljnik Centra vojaških šol: "Večina deklet in fantov, ki tukaj stojite, je v Veščinski center prišla z željo postati vojak, ob izdatni pomoči inštruktorjev pa ste postali odgovorni pripadniki Slovenske vojske, ki jih ni strah naporov, ki jih prinaša vsakodnevno pestro in raznoliko vojaško življenje."

Slovesna prisega

"Slovesno prisegam, da bom branil samostojnost, neodvisnost, svobodo in ozemeljsko celovitost svoje domovine Republike Slovenije ter vestno in odgovorno izvrševal dolžnosti pri njeni obrambi."

Veščinski center

Veščinski center Slovenske vojske v Vipavi, ki je bil ustanovljen januarja 2003, je prva stopnica na poti do vojaškega poklica. Je učno središče, skozi katerega mora vsak, ki se želi zaposliti v Slovenski vojski. Namen začetnega usposabljanja v Veščinskem centru je preobraziti kandidate za poklicnega vojaka, vojake na prostovoljnem služenju in pogodbene rezerviste iz civilnih oseb v tehnično in taktično sposobne vojake, ki bodo delali in živeli skladno z vojaškimi vrednotami in bodo pripravljeni na sprejemanje in izpolnjevanje delovnih nalog vojaka.

Več slik na našem facebooku

 

Več o Veščinskem centru

Več o Centru vojaških šol

#postanivojak

Novice

Okrepljena prednja prisotnost

Nadzor množic in nemirov

Domoljubje in ohranjanje tradicije

Postani vojak na Facebooku

O tem zakaj so se udeležili tabora MORS in mladi, kaj jim je bilo všeč in kaj ne...

Več na Facebooku >

Na letošnji vaji Jadranski udar, ki jo je organiziralo in vodilo poveljstvo 15...

Več na Facebooku >

Počitniški nagradni foto natečaj >>>> Pozivamo vse naše bivše nagrajence in vse ostale, ki ste na kakršen koli način prišli do promocijskih izdelkov Postani vojak, da nam do 31...

Več na Facebooku >