Vojaški tabori - ocena odlično

PP

Vojaški tabori - ocena odlično

Vedno več mladih se odloča del počitnic preživeti na vojaških taborih

Organizacija vsakoletnih vojaških taborov za dijake in študente slovenskih srednjih šol in fakultet je vsekakor odlična priložnost, da lahko možni kandidati za zaposlitev in delo v Slovenski vojski na ta način predhodno spoznajo vojaško življenje in delo v vojaški organizaciji, prav tako tudi vsi drugi, ki bodo pri svojem poklicu soustvarjali slovenski obrambni sistem.
Udeležba pa je dobrodošla tudi za tiste, ki bodo v svojem domačem in delovnem okolju na podlagi pozitivne izkušnje z udeležbo na taborih promovirali Slovensko vojsko, širili njen ugled v javnosti in s svojo dobro izkušnjo vplivali na morebitne odločitev možnih kandidatov za zaposlitev v Slovenski vojski.

Lucija Leban iz Nove Gorice "Počitnic nisem hotela tratiti za brez veze in jih preživeti ob telefonu. Raje sem prišla sem, na zrak, na drugi konec Slovenije. Poleg tega želim videti vojaško življenje, kaj delajo. Tukaj lahko spoznaš vse – od prebujanja, urnikov, prehrane … "

Maj Kraševec iz Maribora "Uživam v takšnem načinu življenja. Tabor mi je všeč, ker se umaknem iz civilnega življenja in se približam vojaškemu. Že ko sem bil majhen, so mi bile podobne stvari, s katerimi se ukvarjamo tukaj, všeč. In tudi vem, da mi bodo v prihodnosti prišle prav." 

Na taborih letos 306 udeležencev

Vojaški tabor in tabori MORS in mladi predstavljajo mladinsko obliko obrambnega usposabljanja državljanov Slovenije, skozi katero je v letu 2019 uspešno zaključilo usposobljanje 306 oseb. Na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije si prizadevamo narediti program vojaških taborov še bolj privlačen in zanimiv za mlade. Vključili smo adrenalinske vsebine kot je vožnja z oklepniki in s helikopterjem Cougar. Izvedli smo več streljanja, tekmovanje med skupinami v športnih igrah, dinamično predstavitev enot in oborožitve SV ter predstavitev delovanja SV na misijah. Cilj organizatorjev in izvajalcev še naprej ostaja, da bi udeleženci zadolžili čim boljšo opremo. Zadolžitev novejše uniforme in udobnejše obutve, nam je pri letošnjih taborih tudi uspela.

Vojka Cvitko Macedoni, mati udeleženca tabora: "Sin, Aljaž Macedoni, se je od 1.7.do 6.7.2019 udeležil tabora MORS in mladi 2019 v Novem mestu. Bil je izredno navdušen, zadovoljen s programom in z voditelji. Izredna izkušnja. Hvala tudi v mojem in moževem imenu."

Odlični rezultati ankete

Ni presenetljivo, da je pri kar dveh tretjinah  udeležencev tabor MORS in mladi podkrepil želje in namere o zaposlitvi v SV. Kot prevladujoč razlog za odločitev za vojaški poklic so navedli, da imajo radi svojo domovino in bi ji radi služili. Privlačita jih tudi red in disciplina ter delo z orožjem.
Izhajajoč iz ankete so bili udeleženci Tabora MORS in mladi zelo zadovoljni s sprejemom na usposabljanje, z namestitvijo in organiziranostjo življenja. Nobenih težav niso imeli s podreditvijo vojaški disciplini, še več vojaška uniforma in obutev se jim je zdela udobna, prav tako niso imeli težav z življenjem in delom v skupini. Večini je bila prehrana zelo všeč.

Tabor se je udeležencem zdel fizično srednje zahteven, nekateri so si želeli intenzivnejših fizičnih naporov, spet drugi so dosegli mejo svoje zmogljivosti. Najpogosteje z oceno 10 in nekateri z oceno 9, so ocenili izvajalce za njihovo motiviranost, strokovnost in delo z ljudmi. S strani izvajalcev pa so bili udeleženci ocenjeni kot izredno motivirani, s katerimi ni bilo težko delati. Najbolj so bili navdušeni s prikazom in neposredno uporabo helikopterja, zelo so jim bile všeč tudi nočne aktivnosti. Udeleženci tabora se povsem strinjajo, da so pridobili veliko novega znanja ter pridobili pomembno življenjsko izkušnjo. 
Na vprašanje »Kakšna je vaša splošna ocena celotne izvedbe tabora?« so vsi udeleženci izbrali ocene med 8 do 10, več kot polovica jih je obkrožilo oceno 10.
Na vprašanje »Ali ste zadovoljni s programom tabora?« je večina udeležencev izbralo oceno 9 ali 10. 

 

Novice

Poziv pogodbenim rezervistom

Na vaji Zvezda Triglava 2019

Vojaški tabori - ocena odlično

The remote server returned an error: (400) Bad Request.