Nevidna nevarnost

Poklic ostrostrelca je star toliko kot orožje na daljavo in danes so ostrostrelci priznana in spoštovana veja kopenske vojske. Izurjeni in izkušeni posamezniki, ki so pravilno postavljeni in uporabljeni, lahko naredijo veliko škodo nasprotniku. Izjemna natančnost in uspešnost njihovega zadetka, izvidniško delovanje ter psihološki učinek pri nasprotniku v spopadu so pomembne lastnosti, ki odlikujejo ostrostrelce. Poklic ostrostrelca je zato zelo zahteven pa tudi stresen.

Sprejemni pogoji

Čeprav je urjenje ostrostrelcev naporno in temeljito, morajo kandidati že pred urjenjem dokazati določene sposobnosti:

 • dobro streljanje: kandidat mora biti že pred urjenjem eden najboljših strelcev v svoji enoti,
 • fizična pripravljenost: delo ostrostrelcev je fizično naporno zaradi večdnevnega delovanja na sovražnem ozemlju, pomanjkanja hrane, vode, spanca,
 • oster vid: barvna slepota je lahko slabost, korekcijska očala pa načeloma niso ovira,
 • izogibanje kajenju in uživanju alkohola: te substance so med bojno nalogo sicer strogo prepovedane, zato pri rednih uživalcih obstaja strah abstinenčne krize,
 • umske sposobnosti: ker mora samostojno opravljati številne zahtevne naloge,
 • čustvena stabilnost: sposoben mora biti mirnega uničevanja tarč in se pri tem ne sme obotavljati,
 • obvladovanje terena: domač mora biti v vsakem okolju in iz vsakega materiala mora biti sposoben postaviti dobro skrito zaklonišče.

Usposabljanja

Povprečni treningi za ostrostrelce trajajo približno pet tednov. Treningi so psihično in fizično zelo zahtevni, saj so ostrostrelci pri svojih nalogah izpostavljeni večjim psihofizičnim naporom kot drugi vojaki.

Ostrostrelec mora poleg številnih veščin obvladati tudi:

 • balistiko,
 • napredno maskiranje,
 • določanje razdalj,
 • napredno taktiko,
 • tipe in lastnosti najpogostejših kalibrov,
 • radijske in druge zveze
 • orientacijo,
 • prepoznavanje različnih uniform in opreme.

Naloge

Ostrostrelci poleg glavne naloge, zagotavljanja natančnega ognja na velikih razdaljah, opravljajo še veliko drugih nalog:

 • vojaško izvidovanje,
 • zbiranje informacij o nasprotniku,
 • usmerjanje artilerijskega ognja.
 • Ostrostrelci ne streljajo le na ljudi, pač pa so učinkoviti tudi pri uničevanju ali onesposabljanju pomembnih neživih objektov (poveljniška vozila, centri zvez, celo parkirana letala).

Oprema

Ostrostrelci imajo značilne obleke »ghille suit«, ki jih ponavadi naredijo sami, večina pa ima za različne terene celo različne obleke.
V nasprotju z običajnim avtomatskim orožjem pehote so ostrostrelne puške polavtomatske ali repetirke. Ostrostrelčeva puška mora izpolnjevati štiri pogoje:

 • biti mora odporna na slabe vremenske razmere,
 • brez vzdrževanja in čiščenja mora na dolgi rok zagotavljati natančnost zadetka,
 • njena sestava mora zagotavljati preprosto razdiranje in popravljanje na terenu,
 • ne sme biti preveč težka,
 • imeti mora tudi mehanske merke, za primer okvare optične merilne naprave.

V Slovenski vojski ostrostrelci uporabljajo naslednje puške:

 • ostrostrelna puška 7,62 mm Ultima Ratio Commando,
 • ostrostrelna puška 8,6 mm mini Hecate,
 • ostrostrelna puška 12,7 mm Hecate II.

Prijavi se in postani vojak SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.