Živčni sistem vojske

Vezisti zagotavljajo pretok informacij o nasprotniku, lastnih silah in razmerah na bojišču, brez katerega usklajeno delovanje vojske ne bi bilo mogoče. Vezisti skrbijo za prenos povelj in navodil, pa tudi poročil o stanju na bojišču, premikih in podobnem. Vezisti zagotavljajo informacijsko podporo in digitalizacijo bojišča, pokrivajo vso Slovenijo in skrbijo za povezavo z enotami in poveljstvom, tudi v mednarodnih operacijah.

Sprejemni pogoji

 • Kandidati morajo najprej spoznati osnove v okviru osnovnega vojaškega usposabljanja v Veščinskem centru v Vipavi. Nato se specializirajo za zveze.

Usposabljanja

Med usposabljanjem za veziste kandidati spoznajo osnove:

 • elektrotehnike,
 • informatike,
 • pravila komuniciranja, sredstev in sistema zvez,
 • taktike in uporabe zvez,
 • fizike (radijski valovi, prenos informacij, elektromagnetno valovanje, antene, napajanje …).

Kandidati se naučijo tudi:

 • pravilne izgovorjave,
 • uporabe tablic črkovanja,
 • pravil in postopkov za vzpostavljanje, preverjanje in vzdrževanje zvez.

Na terenu se kandidati naučijo:

 • kako uporabljati zvezo v različnih pogojih bojevanja,
 • kako postaviti postajo za zveze ali center zvez tako, da nam omogoča optimalno delovanje in preživetje v bojnih razmerah.

Naloge:

 • posredovanje sporočil v kratkih stavkih, ki sestavljajo miselne celote,
 • zagotavljanje radijske zveze – osnovno vrsto zvez v Slovenski vojski,
 • zagotavljanje prenosa govornih sporočil in varnih elektronskih sporočil,
 • zagotavljanje tranzitnih in dostopnih vozlišč, ki omogočajo prenos podatkov do drugih tranzitnih ali dostopnih vozlišč.
 • omogočanje informacijske podpore in digitalizacijo bojišča,
 • skrb za informacijsko podporo na taktičnem in mirnodobnem poveljniškem mestu,
 • skrb za redna vzdrževalna dela na opremi in nujna popravila.

Prijavi se in postani vojak SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.