Vojak Slovenske vojske je dobro usposobljen posameznik, ki je psihofizično dobro pripravljen in izurjen, da lahko opravlja vojaške naloge v različnih bojnih situacijah v vseh možnih vremenskih in terenskih razmerah.

Sprejemni pogoji:

 • starost do 27 let (vlogo lahko oddajo vsi kandidati in kandidatke letnika rojstva 1989 in/oziroma mlajši),
 • najmanj srednja strokovna ali srednja splošna,
 • državljanstvo RS
 • telesna in duševna sposobnost za opravljanje vojaške službe,
 • ni varnostnega zadržka...

Usposabljanja:

 • temeljno vojaško-strokovno usposabljanje,
 • osnovno vojaško- strokovno usposabljanje,

Temeljni cilji usposabljanja so:

 • kandidati osvojijo temeljna vojaška znanja in veščine, ki so pogoj, da lahko opravljajo poklicno delo v Slovenski vojski in prostovoljni pogodbeni rezervni sestavi (PPRS) Slovenske vojske na dolžnosti strelec;
 • kandidati pridobijo in razvijejo znanja, veščine in psihofizično pripravljenost, ki so potrebni za opravljanje vojaških nalog v različnih bojnih situacijah, vremenskih in terenskih razmerah;
 • kandidati pridobivajo in razvijajo sposobnosti ter navade, ki jim omogočajo opravljanje nalog v stresni situaciji, pri čemer zagotovimo doseganje in ohranjanje visoke ravni psihofizičnih sposobnosti, nujnih za obvladovanje samega sebe in uspešno opravljanje nalog;
 • kandidati pridobijo veščine in znanja za opravljanje bojnih nalog strelca samostojno in v sestavi posadke v različnih bojnih, vremenskih in terenskih razmerah, podnevi in ponoči;
 • da z dobro načrtovanim, dinamičnim in materialno ustrezno podprtim usposabljanjem, ki ga izvajajo ustrezno usposobljeni pripadniki SV, omogočimo pridobitev ustreznega znanja ter pridobitev in razvoj tistih veščin in navad, na podlagi katerih lahko opravljajo naloge strelca v enotah SV.

Naloge:

 • usklajeno in pravilno izvajanje postrojitvenih pravil,
 • skrb za psihofizično pripravljenost,
 • varno rokovanje z orožjem v pehotnem oddelku (uporaba in vzdrževanje),
 • izvajati taktične postopke posameznika za opravljanje nalog v oddelku (usposabljanje, urjenje in utrjevanje individualnih veščin),
 • varnostno nadzorna služba,
 • pomoč ob naravnih nesrečah in ob drugih izrednih dogodkih.

Prijavi se in postani vojak SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.