Avtomehanik, avtoelektrikar in avtoklepar

Tako, kot za vse ostale poklice v Slovenski vojski, velja tudi za avtomehanike, avtoelektrikarje in avtokleparje, da morajo najprej v Vipavo na temeljno vojaško-strokovno usposabljanje, potem pa so v skladu s potrebami lahko razporejeni v logistične enote. Kandidati morajo imeti končano najmanj srednjo poklicno šolo, zaželjena je smer avtomehanik, avtoelektrikar in avtoklepar.

Avtomehanik

Mehanik za vozila v SV je splošen opis, ki združuje več formacijskih mest. S pridobitvijo VED A12004-vzdrževalec bojnih in nebojnih vozil ter nadgradenj vojak dobi osnovo za delo v naslednjih smereh: 

 • mehanik za bojna vozila,
 • mehanik za specialna vozila,
 • mehanik za kolesnike,
 • mehanik za priključne naprave,
 • mehanik za RKB tehnična sredstva.

Naloge:

 • Izvaja dela in naloge popravila bojnih in nebojnih vozil na I. in II. stopnji v delavnici, terenskih pogojih in MOM.
 • Ob odkritju dodatnih okvar na MS obvesti poveljnika oddelka- vodjo delavnice.
 • Sodeluje pri poveljniških pregledih kot strokovna pomoč.
 • Skrbi za brezhibnost delovnega mesta in opreme oziroma orodja za avtomehanika in zadolžena MS.
 • Skupaj z tehnologom izvede testno vožnjo vozila na katerem je izvajal popravilo.
 • Izvaja tedenske in mesečne pregledih na vozilih po področju mehanike in ostalih MS za katera je zadolžen
 • Skrbi za dosledno izpopolnjevanje delavniške dokumentacije.
 • Opravlja delo v delavnici in na terenu

Pripadnik se na delovnem mestu srečuje z bojnimi in nebojnimi ter osebnimi vozili kot npr.: Svarun, Valuk, HMMWV, BOV, TAM, MB, Renault, Opel, Citroen,… Pripadnika usmerimo v posamezno vrsto MS odvisno od tega v kateri delavnici za vzdrževanje bo delal.

Avtoelektrikar

Avtoelektrikar s pridobitvijo vojaško-evidenčne dolžnosti A12007 - vzdrževalec elektroenergetskih naprav in sistemov, ravno tako kot mehanik za vozila, vzdržuje ista vozila vendar po avtoelektričarskih nalogah.

 • diagnostika vozil.
 • poravilo zaganjačev, generatorjev,
 • poravilo grelnih naprav,
 • popravilo napak na elektroinštalacijah,
 • meritve na elektroagregatih,
 • meritve na elektroinštalacijah,
 • popravilo ali izdelava poškodovanih napajalnih kablov (kratki stik), napeljave, konektorjev, menjava varovalk, popravilo grelnih naprav.

Naloge:

 • kontrola zračnosti magnetov,
 • kontrola predvžiga,
 • kontrola napolnjenosti akumulatorjev,
 • kontrola delovanja zaščite-avtomatske varovalke,
 • kontrola delovanja instrumentov in glavnega kontakta,
 • kontrola gretja generatorja,
 • meritve izhodnega toka in ozemljitve(prevodnosti).

Avtoklepar

Naloge:

 • Izvaja dela in naloge avtokleparskih popravil bojnih in nebojnih vozil na I. in II. stopnji v delavnici.
 • Montira avtomobilske karoserije predvsem za specialna vozila.
 • Popravlja pokvarjene dele karoserij in jih nadomešča z novimi.
The remote server returned an error: (400) Bad Request.