Elektrotehnik, mehatronik, vzdrževalec KIS

V enotah za vzdrževanje sredstev zvez in komunikacijsko informacijskih sistemov so zaposleni tudi elektrotehniki, mehatroniki in vzdrževalci računalniške strojne opreme, ki skrbijo za brezhibno delovanje materialnih sredstev zvez in KIS.

Naloge:

  • Zagotavlja  pravočasno in kvalitetno izvedbo nalog s področja vzdrževanja materialnih sredstev zvez in KIS.
  • Sodeluje v načrtovanju dolgoročnih in srednjeročnih aktivnosti vzdrževanja materialnih sredstev zvez in KIS.
  • Izvaja popravila  materialnih sredstev zvez in KIS.
  • Se dodatno izobražuje na področju vzdrževanja materialnih sredstev zvez in KIS.

Sprejemni pogoji:

  • IV ali V stopnja elektro smeri (elektrotehnik telekomunikacij, mehatronik).

Usposabljanja:

  • temeljno vojaško-strokovno usposabljanje,
  • osnovno vojaško- strokovno usposabljanje,
  • usposabljanja za vojaško evidenčno dolžnost tehnik informacijsko komunikacijske tehnologije.

Postani vojak na Facebooku

Reportažo s slovesne prisege ob zaključku temeljnega vojaško-strokovnega usposabljanja kandidatov za vojake generacije september 2018 in 68...

Več na Facebooku >