Nevidni varuhi naših življenj in premoženja

Kadar se pogovarjamo o vojski in vojaških spopadih, najprej pomislimo na moderne puške, topove in tanke, ki najbolj ogrožajo in uničujejo življenja vojakov. Pogosto pa pozabimo na nevidne in neslišne sovražnike, kot so radiološka, kemična, biološka in jedrska orožja, ki so prav tako zelo nevarna in uničujoča. Izvidniki JRKBO so tisti, ki nas opozarjajo na to nevarnost in tako rešujejo in zaščitijo človeška življenja ter premoženje.

Sprejemni pogoji:

 • Kandidati morajo najprej spoznati osnove vojaškega poklica v okviru osnovnega vojaškega usposabljanja v Veščinskem centru v Vipavi. Nato se specializirajo za JRKBO.

Usposabljanja:

 • Med usposabljanjem za JRKBO kandidati spoznajo osnove kemije, biologije, fizike, informatike, taktike in uporabe zvez.
 • Na terenu se kandidati naučijo vzorčiti tekoče in trde snovi, uporabljati kemični detektor, odčitavati podatke iz meteorološke postaje in računalniško generirati sporočila poveljstvu.

Naloge:

 • izvajanje jedrskega, radiološkega, kemičnega in biološkega izvidovanja, izvajanje dozimetrije in analiz JRKB,
 • izvajanje podpore JRKB enotam SV,
 • izvajanje nalog v sistemu zaščite, reševanja in pomoči,
 • izvajanje nalog v mednarodnih enotah v okviru Nato odzivnih sil,
 • izvajanje nalog v mirovnih operacijah in misijah.

Oprema:

 • kemični detektor S2 za odkrivanje nevarnosti na daljavo,
 • biološki detektor MAB,
 • radiološki detektor RADIAC,
 • meteorološka postaja,
 • sistemi za vzorčenje,
 • lahko izvidniško vozilo Kobra 4x4.

Prijavi se in postani vojak SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.